چگونه تافل بخوانیم

چگونه تافل بخوانیم ؟
برای کسب نمره ای بالا در آزمون تافل اینترنتی باید بتوانید به حجم زاید از واژگان و گرامر تسلط پیدا کنید. سوال همه داوطلبین این است که چگونه تافل بخوانیم ؟ بهترین جواب برای این سوال استفاده از منابع خوب ، استاد با تجربه و تمرین های زیاد می باشد. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برای اینکه نشان دهد که یک دوره خوب و استاد با تجربه می تواند تا چه میزان به شما کمک کند به شما نشان می دهد که چگونه استفاده از چند تکنیک ساده می تواند نمره TOEFL Speaking شما را بهبود ببخشد. پس به بخشی از جواب سوال چگونه تافل بخوانیم ؟ در زیر توجه کنید.

چگونه تافل بخوانیم
چگونه تافل بخوانیم

تکنیک Plan Out Loud
در بخش Speaking حدود ۱۵ ثانیه وقت دارید که خود را آماده گفتن جواب کنید. هم چنین که در حال نوشتن نکات کلیدی خود هستید بلند صحبت کنید تا به اصطلاح خود را ” گرم کنید “.
نکته اصلی را بیان کنید ، دلیل بیاورید ، مثال بزنید و در پایان موضوع اصلی را به زبانی دیگر بیان کنید.
باید سریع فکر کنید. موضوع اصلی را در یک یا دو جمله مشخص کنید ، دلیل دفاع خود از این موضوع را بیان کنید ، یک یا دو مثال بزنید و از آن حمایت کنید و در پایان با اشاره به نظر خود صحبت را خاتمه دهید.
۶۰ ثانیه
متاسفانه یا خوشبختانه در تافل مدیریت زمان بسیار مهم است. باید در تکنیک ۶۰ ثانیه باید موضوعات مختلف تافل را جمع کنید و برای خود زمان بگیرید. ۱۵ ثانیه خود را آماده کنید و ۴۵ ثانیه صحبت کنید. کم کم باید بدون نگاه به ساعت و نا خود آگاه این زمان را حدس بزنید.
اما اینها فقط تکنیک هستند. شما برای موفقیت به یک نقشه راه بزرگتر نیاز دارید. به استراتژی های بلند مدت که شما را راهنمایی کند. جواب آخر به سوال چگونه تافل بخوانیم ؟ منابع این آزمون هستند:
Official Guide To TOEFL iBT
Delta iBT
Oxford iBT Preparation
TOEFL Planner
Barron’s TOEFL iBT
در پایان اگر حس کردید که به تنهایی نمی توانید این راه را بپیمایید ، داشتن یک استاد با تجربه و خوب را به شما پیشنهاد می دهیم. برای این کار با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ۸۸۹۳۴۴۷۵ و ۸۸۸۹۱۶۶۹ تماس بگیرید تا با طرح آموزش تضمینی تافل ما بیشتر آشنا شوید.