چه طور به اسپانیایی بگویید “زیبا”

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد نشان می دهد که چه طور به اسپانیایی بگویید “زیبا” و زیبایی یک شخص و یا یک چیز را توصیف کنید. پس با ما همراه باشید تا با روش های مختلف ابراز حس تان از زیبایی را در زیر ببینید.

چه طور به اسپانیایی بگویید "زیبا"
چه طور به اسپانیایی بگویید “زیبا”

اما چه طور به اسپانیایی بگویید “زیبا” :

روش های زیادی برای گفتن “زیبا” در اسپانیایی وجود دارد. خواه شما بخواهید از یک مرد یا خانم تعریف کنید، یا این که فقط بگویید چیزی زیبا است، گفتنِ زیبا به اسپانیایی راحت است. اگر شما بخواهید یاد بگیرید که چه طور در هر بافتی به اسپانیایی بگویید زیبا، فقط این نکاتِ ساده را دنبال کنید.

بگویید که چیزی زیبا است. درست مانند انگلیسی، شما می توانید از لغت “زیبا” برای توصیف خیلی چیزها به اسپانیایی استفاده کنید، مانند آب و هوا، یک آیتم از لباس، یا یک منظره ی زیبا. هیچ قانون تنظیم شده ای برای این که چه زمانی از کدام مترادفِ زیبا استفاده کنید، وجود ندارد. این به اسمی بستگی دارد که شما تعریف می کنید. برای مثال، اگر شما از “bonita” برای توصیف یک خانم استفاده کنید، به معنای “pretty” یا “beautiful” است، اما اگر شما از “bonito” برای توصیف یک گربه استفاده کنید، به معنای “cute” است. در این جا تعدادی روش آورده شده است برای این که بگویید چیزی زیبا است:

 • “El jardín es hermoso.” (“باغ زیبا است.”)
 • “El verano es bello.” (“تابستان زیبا است.”)
 • “El poema es bello.” (“شعر زیبا است.”)
 • “¡Qué preciosa casa!” (“چه خانه ی زیبایی!”)
 • “San Francisco es un bella ciudad.” (“سانفرانسیسکو شهر زیبایی است.”)
 • “El bosque es muy bonito.” (“جنگل خیلی زیبا است.”)

۲- به یک شخص ( موهث ) بگویید که زیبا است. شما بسته به بافت می توانید به یک شخص مونث بگویید که زیبا است، یا این که زیبا به نظر می رسد. در این جا هر دو حالت آورده شده است:

 • به یک شخص مونث بگویید که زیبا به نظر می رسد. در این جا آورده شده است که چگونه به یک شخص مونث بگویید که زیبا به نظر می رسد:
 • “Estás bella.” (“تو زیبا به نظر می رسی.”)
 • “Estás bonita.” (“تو زیبا/آراسته به نظر می رسی.”)
 • “Estás guapa.” (“تو جذاب به نظر می رسی.”)
 • “Estás hermosa.” (“تو خیلی زیبا به نظر می رسی.”)
 • “Estás linda.” (“تو دوست داشتنی به نظر می رسی.”)
 • به یک خانم بگویید که زیبا است. در این جا آورده شده است که چگونه به یک خانم بگویید که زیبا است:
 • “Eres bella.” (“تو زیبا هستی.”)
 • “Eres bonita.” (“زیبا/آراسته هستی.”)
 • “Eres guapa.” (“تو جذاب هستی.”)
 • “Eres hermosa. (“تو خیلی زیبا هستی.”)

“Eres linda.” (“تو دوست داشتنی هستی.”)