چه طور به زبان فرانسه بگویید “من زبان فرانسه صحبت نمی کنم”

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد می داند بسیاری از شما اگر به یک توریست فرانسوی بر بخورید و یا به فرانهس بروید و بخواهید ارتباط برقرار کنید ، اولین کار این است که بگویید زبان فرانسه را نمی دانید. اما چه طور به زبان فرانسه بگویید “من زبان فرانسه صحبت نمی کنم” ؟ با ما همراه باشید تا بهترین عبارات را در زبان فرانسه بدانید.

چه طور به زبان فرانسه بگویید "من زبان فرانسه صحبت نمی کنم"
چه طور به زبان فرانسه بگویید “من زبان فرانسه صحبت نمی کنم”

پس چه طور به زبان فرانسه بگویید “من زبان فرانسه صحبت نمی کنم” :

بیش از ۲۲۰ میلیون نفر فرانسوی صحبت می کنند. پس احتمال دارد که شما روزی روزگاری یکی از آن را ملاقات کنید. اگر شما یک شخص فرانسوی را ملاقات کردید و هیچ ایده ای نداشتید که دارند چه چیزی می گویند، این که فوری اجازه دهید تا بدانند که به زبانشان صحبت نمی کنید کمک کننده است. شما می توانید این کار را با استفاده از تعدادی عبارتِ راحت، یا از طریق ارتباط غیر زبانی انجام دهید.

۱

بگویید “Je ne parle pas français.” این یعنی، “من فرانسوی صحبت نمی کنم.” به این شکل تلفظ می شود: “Juh nay pahrl pah frahn-say” (گویشوران فرانسوی اغلب در جمله ی منفی “ne” را نمی گویند. با این حال، در رایتینگ همیشه “ne” را بیاورید).

  • اگر شما کمی به فرانسوی صحبت می کنید و می خواهید این را به آن شخص بگویید، می توانید بگویید: “Je parle juste un peu français.” تلفظش این گونه است: “Juh pahrle joost un puh frahn-say.” ترجمه اش می شود، “من فقط کمی فرانسوی بلد هستم.”

۲

بگویید “Je ne comprend pas.” معنایش این است، “من متوجه نمی شوم.” به این شکل تلفظ می شود: “Juh nay comprahnd pah.” گفتنِ “Je ne parle pas français,” کم تر ترجیح داده می شود چون احتمال دارد که شخص فرانسوی صحبت شما را اشتباه برداشت کرده و تلاش کند تا آن چه را که گفته است با صحبتِ بیش تر به فرانسوی به شما توضیح دهد! با این حال، اگر شما “Je ne parle pas français,” را نمی توانید به یاد بیاورید، گفتنِ “Je ne comprend pas” بهتر ار هیچی است.

۳

از شخص دیگر بپرسید که آیا به زبان شما صحبت می کند یا نه. اگر شما اجازه دهید تا آن شخص بداند به چه زبانی صحبت می کنید، او متوجه می شود که فرانسوی بلد نیستید، و احتمال دارد که قادر باشید تا اگر شخص دیگر به زبانی دیگر صحبت می کند با او ارتباط برقرار کنید. بگویید “Parlez-vous…” (“parlay-voo” تلفظ می شود و معنایش این است، “آیا شما …. صحبت می کنید”) در این جا تعدادی از لغات فرانسوی برای بعضی از زبان های دیگر آورده شده است:

  • Anglais (pronounced “ahng-glay”): انگلیسی
  • Espagnol (pronounced “esspanyoll”): اسپانیایی
  • Japonais (pronounced “japonay”): ژاپنی
  • Allemand (pronounced “allaymon”): آلمانی
  • Arabe (pronounced “ahrahbuh”): عربی

 

۴

درخواست کمک کنید. اگر شما در یک کشور فرانسوی زبان هستید و گم شدید یا در غیر این صورت کمک لازم دارید، احتمالاً باید موقع برقراری ارتباط درخواست کمک کنید که به فرانسوی صحبت نمی کنید. شما می توانید در این موقعیت تعدادی جمله بگویید:

  • “Pouvez-vous m’aider? Je ne parle pas français.” به این معنا است، “شما می توانید به من کمک کنید؟ من فرانسوی صحبت نمی کنم.” تلفظش می شود، “Poo-vay voo meh-day? Juh nay pahrl pah frahn-say.”
  • “Je suis perdu. Je ne parle pas français” به این معنا است، “من گم شدم. فرانسوی صحبت نمی کنم.” تلفظش می شود، “Ju swee pair-doo. Juh nay pahrl pah frahn-say.”

۵

شانه های خود را بالا بیندازید. اگر شخصی تلاش می کند تا با شما فرانسوی صحبت کند و نمی توانید هیچ کدام از عبارات بالا را به یاد بیاورید، احتمالاً باید ناتوانی خود را در فهمیدن به شکل غیر گفتاری انتقال دهید. بالا انداختن شانه های خود یک ژست تقریباً جهانی برای نشان دادن فقدان دانش یا فهمیدن است.

  • بالا انداختن شانه های خود همچنین می تواند معنای ضمنیِ عذرخواهی، و نشان دادن پشیمانی برای ناتوانی در فهمیدن را داشته باشد.

۶

از صورت خود استفاده کنید. علاوه بر بالا انداختن شانه ها، شما می توانید حالت چهره ی خود را گیج نشان دهید تا نشان دهید که متوجه نشده اید. حالات چهره ی نامتقارن اغلب به عنوان علامتی از گیج شدن دریافت می شوند.

  • برای مثال، بالا بردن یک ابرو در حالی که ابروی دیگر را پایین می برید اغلب به عنوان علامتی از گیج شدن تفسیر می شود.

۷

با دستان خود ژست بگیرید. در حالی که دستان خود را از کنارتان بالا می برید کف دستانتان را بالا ببرید، این کار هم عدم اطمینان یا گیج شدن را نشان می دهد. فقط ژست های خود را خیلی مشتاقانه نشان ندهید. شما نمی خواهید تهاجمی یا بی ادب به نظر برسید.

ماموریت ما کمک به یادگیری مردم است، و ما واقعاً امیدوار هستیم که این مقاله به شما کمک کند. حالا شما فقط با بازدید از سایت آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به بقیه کمک می کنید. به ما اجازه دهید تا بدانیم که این مقاله را خوانده اید و از شما متشکریم که به ما کمک می کنید تا در ماموریت خود موفق شویم و به افراد کمک کنیم تا بیاموزند چه طور هر چیزی را انجام دهند.