چگونه لهجه انگلیسی داشته باشیم ؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز روی لهجه انگلیسی تمرکز می کند. چگونه لهجه انگلیسی داشته باشیم.  لهجه انگلیسی یا British انواع مختلفی دارد اما لهجه ای که در سراسر دنیا به عنوان یک لهجه اشرافی و متعلق به کلاس بالا به حساب می آید در جنوب انگلیس صحبت می شود و The Queen’s English نام دارد. چند قانون ساده نیاز است که تا هر چه بیشتر بتوانید به جواب چگونه لهجه انگلیسی داشته باشیم ؟ نزدیک شوید.

چگونه لهجه انگلیسی داشته باشیم ؟
چگونه لهجه انگلیسی داشته باشیم ؟

حرف R

در زبان انگلیسی حرف R کمی Round می شود. وقتی حرف r به حرف L می رسد بسیار ضعیف تلفظ می شود. در کلمه های همانند Mirror همانند ” Mih-ra ” تلفظ می شود.

حرف U

کلمه هایی همانند stupid و duty در لهجه انگلیسی stewpid تلفظ می شوند. البته در لهجه آمریکایی این کلمات با صدای oo تلفظ می شوند. یعنی چیزی شبیه stooped .

حرف T

در لهجه آمریکایی در بسیاری از کلمات حرف T همانند D تلفظ می شود اما در لهجه انگلیسی این حرف به صورت T تلفظ می شود. با تمرین بیشتر و گوش دادن بیشتر به لهجه انگلیسی می توانید این تفاوت را بیشتر درک کنید.

حرف A

در کلمه هایی همانند Last و Ask صدای حرف A در لهجه آمریکایی همانند صدای فتحه در زبان فارسی یا ”  َ ”  می باشد. اما در لهجه بریتانیایی این حرف همانند ” آ ” تلفظ می شود. در بسیاری مواقع کشیدگی این حرف نسبت به لهجه آمریکایی بیشتر است.

اگر دوست دارید با لهجه انگلیسی صحبت کنید گوش دادن به موسیقی و یا اخبار با این لهجه می تواند کمک زیادی به شما کند. هم چنین کتاب های فراوانی نیز برای آشنایی بیشتر با این لهجه وجود دارد.

برای شرکت در کلاس های زبان انگلیسی با لهجه بریتانیایی می توانید با شماره های موسسه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.