چگونه سریع‌تر به زبان انگلیسی صحبت کنید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به شما نشان می دهد که چگونه سریع‌تر به زبان انگلیسی صحبت کنید. اگر شما هم همین قصد را دارید پس با ما همراه باشید و این نکات را خوب به کار ببنیدد.

چگونه سریع‌تر به زبان انگلیسی صحبت کنید
چگونه سریع‌تر به زبان انگلیسی صحبت کنید

اما چگونه سریع‌تر به زبان انگلیسی صحبت کنید:

۱- هدف خود از مهارت در زبان انگلیسی را تعیین کنید

گویشوران غیر بومی انگلیسی که می‌خواهند بر انگلیسی به عنوان زبانی دوم تسلط پیدا کنند باید اهداف خود از کسب مهارت در انگلیسی را تعیین کنند. اهداف از این جهت مهم هستند که می‌گذارند دانش‌آموزان انگلیسی به عنوان زبان دوم به یاد بسپارند که دست آخر می‌خواهند چه چیزی را با مطالعات زبانی خود کسب کنند. برخی از پرسش‌هایی که زبان‌آموزان انگلیسی به عنوان زبان دوم باید در هنگام تعیین هدف خود در یادگیری انگلیسی از خود بپرسند، عبارتند از:

  • چه بخش‌هایی از مهارت‌های انگلیسی به عنوان زبان دوم را می‌خواهم بهبود ببخشم؟ لیسنینگ، رایتینگ، اسپیکینگ، و یا ریدینگ؟
  • چه زمانی می‌خواهم این حوزه‌ها پیشرفت کنند؟ در یکسال؟ در دو سال؟
  • چگونه می‌توانم پیشرفت خود را بهبود ببخشم؟ آیا وقتی است که می‌توانم از انگلیسی به عنوان زبان دوم در هنگام صحبت با همکاران خارجی و دوستانم به راحتی استفاده کنم؟ آیا وقتی است که می‌توانم از انگلیسی یه عنوان زبانی دوم در تماس‌های تلفنی، ایمیل‌ها، نامه‌ها، ارائه‌ها و کنفرانس‌ها استفاده کنم؟

 

۲-  انگیزههای خود را بدانید و همیشه آنها را به یاد خود بیاورید

به سطح خوبی در انگلیسی به عنوان زبان دوم رسیدن احتمالاً چند ماه طول می‌کشد‌.

بنابراین، اگر شاگردانی که انگلیسی را به عنوان زبان دوم می‌آموزند، بتوانند در طول مطالعه‌ی زبان انگلیسی با انگیزه بمانند، مفید خواهد بود. زبان‌آموزان برای شناسایی انگیزه‌های خود باید از خود بپرسند، ‘من چرا می‌خواهم در انگلیسی عالی باشم؟’ بعضی از جواب‌ها به این سؤالات شامل موارد زیر می‌شوند:

  • من می‌خواهم به خجالتی پایان دهم که تمام این سال‌ها و موقعی که قادر نبودم به انگلیسی صحبت کنم، احساس کرده‌ام.
  • من می‌خواهم تا با کمک گرفتن از نمرات بالایم در امتحانات تجارت انگلیسی، در محل کار ترفیع بگیرم‌.
  • من می‌خواهم به خارج از کشور و جایی که از انگلیسی به عنوان زبان تجارت استفاده می‌شود، انتقالی بگیرم.
  • من می‌خواهم به دانشگاهی معتبر در کشوری خارجی بروم که به طور گسترده‌ای از انگلیسی به عنوان وسیله‌ی برقراری ارتباط استفاده می‌شود.
  • من می‌خواهم از طریق مذاکره‌ی انگلیسی با مشتریان، فروشندگان یا شرکا، حوزه‌ی تجارت خود را در خارج از کشور گسترش دهم.
  • من می‌خواهم از طریق زبان انگلیسی دوستان جدید از سراسر جهان پیدا کنم.