آموزش زبان فرانسه را برای مبتدی ها چه طور شروع می شود؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز بررسی می کند که آموزش زبان فرانسه را برای مبتدی ها چه طور شروع می شود؟اگر شما هم دوست دارید زبان فرانسه را شروع کنید حتما این موارد را به خاطر بسپارید.

آموزش زبان فرانسه را برای مبتدی ها چه طور شروع می شود؟
آموزش زبان فرانسه را برای مبتدی ها چه طور شروع می شود؟

اما آموزش زبان فرانسه را برای مبتدی ها چه طور شروع می شود؟

۱- تلفظ مهم است. وقتی فرانسوی حرف می‌زنید، لغات از ته گلو تلفظ می‌شوند ‌و اگر صرفاً به جای “oh” بگویید “oo” ممکن است معنای جمله به میزان زیادی تغییر کند.

۲- برخی از لغات و عبارات کلیدی که باید بدانید عبارتند از:

  • Bonjour با تلفظ Bon-jhoor به معنای سلام، روز خوش
  • Au Revoir با تلفظ O-rev-var به معنای خداحافظ
  • Comment t’appelle-tu? با تلفظ Comoh tapel too یا Comment vous appellez-vous? با تلفظ Comoh vou-appeleh vou به معنای: اسم شما چیست؟/ خودتان را به چه اسمی صدا می‌کنید؟
  • Oui با تلفظ Wee به معنای بله
  • Non با تلفظ No به معنای نه
  • Je m’appelle … با تلفظ Jhuh- ma-pelle به معنای اسم من … هست
  • Quel âge as tu? با تلفظ Kell aj ah tu یا Quel âge avez-vous? با تلفظ Kell aj ave vou به معنای چند سال‌تان است؟

۳- برای یادگیری لغات جدید از دیکشنری استفاده کنید. عاقلانه است که برای کلمه ای که بلد نیستید مرتباً به سراغ دیکشنری انگلیسی به فرانسوی یا فرانسوی به انگلیسی بروید.

۴- هرگز برای ترجمه ی همه ی اسناد به مترجم اتکا نکنید. آن‌ها درست کار نخواهند کرد چون چندین عبارت در فرانسوی وجود دارد که معنای تحت اللفظی نمی دهند، با این حال مترجم ها همان معنای تحت اللفظی شان را در نظر می گیرند.

۵- صرف کردن افعال را یاد بگیرید. به خاطر بسپارید که افعال در فرانسوی باید با توجه به ضمایرشان صرف شوند. سه نوع صرف فعل وجود دارد چون سه نوع فعل در این زبان وجود دارند؛ فعلهایی که به –ir، -er و –re ختم می شوند.

۶- افعال بی قاعده را بیاموزید. همچنین افعال بی قاعده ای وجود دارند که صرفاً باید حفظ کنید.

افعالی مانند avoir یا être بی قاعده هستند اما همچنین جزو پر استفاده ترین افعال می باشند. پس یادگیری‌شان به شما کمک خواهد کرد.

۷- دستور زبان. یادگیری گرامر به اندازه ی واژگان مهم است. شما می‌توانید همه‌ی زمان موجود در دنیا را صرف یادگیری لغات کنید اما اگر نتوانید جمله سازی کنید پس همه ی آن لغات بی مصرف هستند.

۸- افعال را به درستی صرف کنید. دوباره جای تأکید دارد که به عنوان زبان آموز مبتدی فرانسوی باید صرف درست افعال را یاد بگیرید. اگر فعل را همانطور که هست بنویسید، همه ی جمله اشتباه می‌شود یا گاهی اوقات بی معنی می‌شود.