چگونه آموزش تافل را شروع کنیم؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد این سوال مهم را که چگونه آموزش تافل را شروع کنیم؟ مورد بررسی قرار می دهد. اگر شما هم داوطلب تافل هستید حتما این مطلب را تا انتها بخوانید.

چگونه آموزش تافل را شروع کنیم؟
چگونه آموزش تافل را شروع کنیم؟

اما چگونه آموزش تافل را شروع کنیم؟

دریابید که کدام نسخه از تافل را امتحان می دهید

بسته به اینکه کجا و در چه زمان آزمون تافل را می دهید، یا با آزمون اینترنتی (TOEFL iBT) یا با آزمون کاغذی (TOEFL PBT) روبروی خواهید شد. از قالبی که استفاده خواهید کرد، اطمینان حاصل کنید. نمره ی تافل شما از هر کدام از آزمونهایی که بدهید توسط کالج هایی که انتخاب می کنید قابل قبول خواهد بود، اما تفاوت در قالبهای آزمون بخشهایی از آماده سازی شما را تحت تأثیر قرار می دهد. اگرچه تقریبا دیگر نسخی TOEFL PBT یا کاغذی دیگر منسوخ شده است اما برخی از آزمون ها همانند MSRT, EPT, MCHE و … بر پایه ی TOEFL PBT می باشد.

با برنامه به سراغ آزمون تافل بروید

زمان کافی را صرف آماده سازی برای تافل کنید تا بدانید نقاط ضعف و قوتتان در کجاست. برخورداری از این نوع درک می توانید به شما در تصمیم گیری کمک کند که انرژی تان را همزمان با آماده شدن برای آزمون در کجا متمرکز کنید. اگر قرار است آزمون کاغذی (PBT) را بدهید، تعدادی آزمون آزمایشی بدهید و سپس بر روی آماده سازی تافل در بخش های ضعیف متمرکز شوید. برای بررسی نقاط قوتتان زمان بگذارید، اما زمان خود را صرف تقویت نقاط ضعفتان کنید. اگر قرار است آزمونتان اینترنتی (iBT) باشد مطمئن شوید که وبسایت TOEFL iBT را دیده اید www.ets.org/toefl و اطلاعات ارائه شده در آنجا را بررسی کرده اید. به علاوه، نظر معلم خود را بپرسید که کجا می توانید زمان خود را برای آماده سازی به بهترین صورت بگذرانید. ETS پرسشهای نمونه ای برای هر دو آزمون PBT و iBT در وبسایتش فراهم می کند.

برای به حداکثر رساندن نمره ی تافل خود، آماده ی شرایط آزمون باشید و به خوبی تمرین کرده باشید

تمرین باعث دوام می شود. اگر در مکانی آرام زمان کنار بگذارید تا آزمون های آزمایشی بدهید، برای سختی های ناشی از نشستن در یک صندلی و تمرکز بر روی محتوای آزمون تافل آماده خواهید بود. آزمون PBT یک امتحان سه ساعت و نیمه است، و iBT نزدیک به چهار ساعت  نیم زمان می برد. ایده ی خوبی است که لباسهای راحت بپوشید و یک سویی شرت همراه بیاورید چون دمای اتاق آزمون شاید گرم تر یا سردتر از آن چیزی باشد که پیش بینی کرده اید.