روش های شروع یک مکالمه زبان

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد می خواهد به روش های شروع یک مکالمه زبان اشاره کند و شما را برای این کار که از دید برخی بسیار دشوار است آماده کند. پس حتما این مطلب مفید را از دست ندهید.

اما روش های شروع یک مکالمه زبان را با هم ببینیم:

روش های شروع یک مکالمه زبان
روش های شروع یک مکالمه زبان

۱- قانون ۳ ثانیه ای را طلب کنید. من این را از خواندن آن اثر داستانی روشن فکرانه در زمان های قدیم به یاد دارم، بازی (اثر نیل استراوس)! مفهومش این است: آیا شما می خواهید با شخصی صحبت کنید؟ ۳ ثانیه به خود فرصت دهید تا رویکرد خود را داشته باشید و مکالمه را شروع کنید. اگر بیش تر از ۳ ثانیه بشود غریزه ی دفاع شخصی شما وارد کار می شود. شما بیش از حد فکر می کنید، درباره ی آن چه که احتمال دارد اشتباه پیش برود نگران می شوید، و جا می زنید.

۲- مسیرها را بپرسید. بله، من می دانم که شما می دانید به کجا می روید، اما در هر حال بپرسید! پرسیدن مسیرها موثرترین بهانه برای متوقف شدن و صحبت کردن با یک غریبه است – آن ها هرگز انگیزه های شما را زیر سوال نمی برند!

۳- بیاموزید که در هر چیزی علاقه ای را گسترش دهید! موقعی که من در ژاپن زندگی می کردم و به برقراری ارتباط با مردم مشتاق بودم، و وقتی چیزی را در یک مغازه، رستوران یا گالری و غیره می دیدم که از آن خوشم می آمد با خودم فکر می کردم: ‘اگر من در کشور خود بودم، این که از شخصی بپرسم آن چیست برای من کاملا عادی بود.’ پس من قانون ۳ ثانیه ای را طلب می کردم و فقط از یک شخص می پرسیدم: ‘هی، آیا می دانید این چیست؟’ و به دنبال آن مکالمه آغاز می شد.

۴- عبارات موقعیت های روزانه را بیاموزید. این ‘رویکرد کتاب عبارات’ است. شما می دانید این چگونه است – به محض این که شما در واقع یک مکالمه را شروع کنید راحت است، درست است؟ درست مانند جمع کردن جرات خود برای رفتن به طرف دختری که آن طرف اتاق است، شروع کردن مکالمه هم سخت ترین قسمت است. به موقعیت هایی فکر کنید که شما اغلب خود را در آن ها می یابید، و خودآگاهانه عباراتی را می آموزید که می توانید در آن موقعیت ها استفاده کنید. اگر شما بتوانید مکالمه را با آسودگی شروع کنید، بقیه اش به راحتی آب خوردن است. فکر کنید: موقعیت های مخصوص و روزانه ای که شانس شروع یک مکالمه وجود دارد: ‘اشکالی ندارد اگر این صندلی را بردارم؟’؛ ‘آیا شما در صف منتظر هستید؟’؛ ‘آیا شما می توانید در فهمیدن این اتیکت/نشانه/چیز به من کمک کنید؟’؛ ‘امشب چه ساعتی تعطیل می کنید؟’ آن ها را بیاموزید، تمرین کنید، در هر موقعیتی از آن ها استفاده کنید، و سپس ادامه دهید و مکالمه ی درست را شروع کنید.