نحوه شرکت در آزمون GMAT

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به نحوه شرکت در آزمون GMAT و نکاتی پیرامون سوالات و نحوه پاسخ دهی و ساختار آزمون GMAT اشاره می کند. برای آموزش تضمینی GMAT با ما همراه باشید.

نحوه شرکت در آزمون GMAT
نحوه شرکت در آزمون GMAT

اما نحوه شرکت در آزمون GMAT چگونه است:

انتخاب کنید که کدام دانشگاه ها نمره ی شما را قبول خواهند کرد. پیش از شروع آزمون GMAT در روز آزمون خود باید انتخاب کنید که کدام دانشگاه ها نمره های شما را قبول می کنند. می توانید تا پنج دانشگاه را که نمره ی GMAT شما را قبول می کنند به صورت رایگان انتخاب کنید. اگر میخواهید تقاضا کنید که نمره هایتان به دانشگاه های دیگر ارسال شود باید این درخواست را پس از امتحان ثبت کنید و می توانید این کار را اینترنتی، با فکس یا از طریق نامه انجام دهید.

  • پنج دانشگاه اولی که نمره هایتان را برایشان ثبت می کنید رایگان هستند اما باید پیش از شروع آزمون در محل برگزاری امتحان برگزار شوند.
  • جدای از پنج مورد اول، هر دانشگاه دیگری که بخواهید نمره هایتان را برایشان ارسال کنید یا هر دانشگاهی که بخواهید پس از آزمون اضافه کنید برایتان هزینه ی اضافه ی ۲۸ دلار در ازای هر دانشگاه را خواهد داشت.

به همه ی پرسشها پاسخ دهید. این شاید بدیهی به نظر بیاید، اما مهم است که تمام آزمون را کامل کنید. در ازای هر بخشی از آزمون که خالی بگذارید از شما امتیاز کسر خواهد شد.

  • چون آزمون با رایانه برگزار می شود، نمی توانید از سؤالی به سراغ سؤال دیگر بروید.
  • باید برای رفتن به سؤال بعد، سؤال قبلی را کامل کنید.
  • برای هر سؤال بیش از یک دقیقه زمان نگذارید. اگر بتوانید برای هر سؤال کمتر از دو دقیقه وقت صرف کنید بهتر می توانید بقیه ی آزمون را بدهید.
  • بازه ی زمانی ایده آل برای هر سؤال بین ۱ دقیقه تا ۱ دقیقه و سی ثانیه هست.
  • همه ی جوابها نهایی هستند پس نمی توانید آن ها را دوباره بازبینی کرده یا تغییر دهید.
  • اگر در بخش شفاهی یا کیفی فقط یک یا دو پرسش را به صورت خالی رها کنید، تفاوت زیادی نخواهد داشت که آنها را شانسی جواب دهید با خالی رها کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد هزینه GMAT و نحوه ثبت نام مطلب آزمون GMAT را دنبال کنید.