چه طور در لیسنینگ تافل نمره ی بالایی بگیرید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برسسی می کند که چه طور در لیسنینگ تافل نمره ی بالایی بگیرید و بتوانید بهترین نتیجه را از این بخش تافل بگیرید. اگر شما هم داوطلب شرکت در تافل هستید پس حتما تا انتها این مطلب را دنبال کنید.

چه طور در لیسنینگ تافل نمره ی بالایی بگیرید
چه طور در لیسنینگ تافل نمره ی بالایی بگیرید

اما چه طور در لیسنینگ تافل نمره ی بالایی بگیرید :

روش بالا بردن نمره ی لیسنینگ تافل خود نسبتاً راحت است و شامل سه چیز است.

اول، منابعی را بیابید که از آن ها لذت می برید و تا جایی که امکان پذیر است به آن ها گوش کنید. بهترین روش برای این که قادر باشید تا به یک شنونده ی بهتر تبدیل شوید ساختن محیطی از غوطه وری است که تا جایی که امکان پذیر است خود را در برابر تعدادی از منابع لیسنینگ قرار دهید.

پس، هر روز اگر وقت بیش تری را اختصاص نمی دهید حداقل ۳۰ دقیقه را به انگلیسی گوش کنید. وقتی شما در حال گوش کردن هستید، منابعی را انتخاب کنید که از آن ها لذت می برید. پادکست هایی را پیدا کنید که دوست دارید، به برنامه های رادیویی گوش کنید که از آن ها لذت می برید، صحبت های TED را تماشا کنید که برایتان جالب هستند، برنامه های تلویزیونی مورد علاقه ی خود یا فیلم ها را به انگلیسی تماشا کنید.

شما می توانید موقعی که در راه رفتن به محل کار یا دانشگاه، یا در حال راندن ماشین هستید، و یا در اتوبوس، یا مترو هستید این کار ار انجام دهید. شما می توانید موقعی که شب در خانه هستید این کار را انجام دهید، می توانید وقتی برای پیاده روی می روید این کار را انجام دهید، هر جایی می توانید انجامش دهید.

به صورت همیشگی تا جایی که امکان دارد خود را در برابر انگلیسی قرار دهید، و این مرحله ی اول است که شما مطمئن شوید که می توانید در قسمت لیسنینگ تافل نمره ی بالایی بگیرید.

مرحله ی دوم این است که خوب یادداشت بردارید. اگر شما قبلاً هرگز یادداشت برنداشتید، احتمالاً ابتدا در یادداشت برداری خیلی خوب نخواهید بود. پس، شما باید به تمرین فرایند یادداشت برداری متعهد شوید. به سخن رانی ها، پادکست ها، صحبت های TED گوش کنید و فرایند یادداشت برداری را در آن منابع تمرین کنید تا فقط شروع کنید به یادگیری این که چه طور چیزها را بنویسید. مساله ی دیگری که باید انجام دهید این است که حواستان به چیزی که می نویسید، باشد. موقعی که شما یادداشت برمی دارید، باید خلاصه کرده و از علامت های اختصاری استفاده کنید، و نباید چیزهایی مانند حرف تعریف یا گزاره را بنویسید. شما فقط باید ضمایر کلیدی، افعال، و احتمالاً تعداد کمی از صفات را بنویسید.

روش بالا بردن نمره ی لیسنینگ تافل خود نسبتاً راحت است و شامل چند چیز است.

اول، منابعی را بیابید که از آن ها لذت می برید و تا جایی که امکان پذیر است به آن ها گوش کنید. بهترین روش برای این که قادر باشید تا به یک شنونده ی بهتر تبدیل شوید ساختن محیطی از غوطه وری است که تا جایی که امکان پذیر است خود را در برابر تعدادی از منابع لیسنینگ قرار دهید.

پس، هر روز اگر وقت بیش تری را اختصاص نمی دهید حداقل ۳۰ دقیقه را به انگلیسی گوش کنید. وقتی شما در حال گوش کردن هستید، منابعی را انتخاب کنید که از آن ها لذت می برید. پادکست هایی را پیدا کنید که دوست دارید، به برنامه های رادیویی گوش کنید که از آن ها لذت می برید، صحبت های TED را تماشا کنید که برایتان جالب هستند، برنامه های تلویزیونی مورد علاقه ی خود یا فیلم ها را به انگلیسی تماشا کنید.

شما می توانید موقعی که در راه رفتن به محل کار یا دانشگاه، یا در حال راندن ماشین هستید، و یا در اتوبوس، یا مترو هستید این کار ار انجام دهید. شما می توانید موقعی که شب در خانه هستید این کار را انجام دهید، می توانید وقتی برای پیاده روی می روید این کار را انجام دهید، هر جایی می توانید انجامش دهید.

به صورت همیشگی تا جایی که امکان دارد خود را در برابر انگلیسی قرار دهید، و این مرحله ی اول است که شما مطمئن شوید که می توانید در قسمت لیسنینگ تافل نمره ی بالایی بگیرید.

مرحله ی دوم این است که خوب یادداشت بردارید. اگر شما قبلاً هرگز یادداشت برنداشتید، احتمالاً ابتدا در یادداشت برداری خیلی خوب نخواهید بود. پس، شما باید به تمرین فرایند یادداشت برداری متعهد شوید. به سخن رانی ها، پادکست ها، صحبت های TED گوش کنید و فرایند یادداشت برداری را در آن منابع تمرین کنید تا فقط شروع کنید به یادگیری این که چه طور چیزها را بنویسید. مساله ی دیگری که باید انجام دهید این است که حواستان به چیزی که می نویسید، باشد. موقعی که شما یادداشت برمی دارید، باید خلاصه کرده و از علامت های اختصاری استفاده کنید، و نباید چیزهایی مانند حرف تعریف یا گزاره را بنویسید. شما فقط باید ضمایر کلیدی، افعال، و احتمالاً تعداد کمی از صفات را بنویسید.