چگونه آیلتس بگیریم ؟

چگونه آیلتس بگیریم ؟

زبان آموزان زیادی هستند که مدرک دکترا دارند ولی در کسب آیلتس دچار مشکل شده اند. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به شما نشان می دهد اینکه چگونه آیلتس بگیریم بیشتر ازسخت کوشی نیازمند برنامه ریزی هوشمندانه است. تمرکز بر روی آیلتس بهترین پاسخ برای چگونه آیلتس بگیریم ؟ است. باید درک کنید که آیلتس یک روند است و پایان دارد. آیلتس همانند هر تست دیگری قابل پیش بینی و هک شدن است. این آزمون استاندارد در هر نمره ای نیازمند توانایی خاصی است. برای مثال اگر نمره ۷ بخواهید با نمره ۸ متفاوت است و باید از قبل بدانید که چه مقدار مطالعه برای نمره مناسب خود نیاز دارید.

اگر بخواهید نمره های بالاتر از ۷ بگیرید کار سخت شما در مهارت های writing و speaking می باشد. چگونه آیلتس بگیرم در این‌ دو مهارت کمی پیچیده تر است. کمی سلیقه ای بودن نمره دهی به پیچیده تر شدن این مسئله کمک می کند. باید واقعا سعی کنید از تکنیک هایی استفاده کنید که دو اصل در آنها وجود داشته باشند:

به ممتحن آیلتس این حس دست ندهد که شما از حفظ این مطالب را بیان میکنید.

همیشه باید نقشه دوم یا plan B داشته باشید. این کار کمک می کند که اگر حتی در برخی جاها خوب عمل نکردید در جای دیگر جبران کنید. این نقشه ها باید تا حدی هوشمندانه طراحی شوند که نیاز به کمترین فکری از جانب شما در روز جلسه نداشته باشند و کاملا ناخود آگاه اجرا شوند. این کار با تقلید کاملا تفاوت دارد و بر اساس توانایی های هر فرد جداگانه باید پایه ریزی شوند.

چگونه آیلتس بگیریم مخصوصا در نمره‌ های بالا کاری کاملا تخصصی است و نیازمند استادی است که شما را به ریزه کاری ها آشنا سازد.

در کلاس های آمادگی آیلتس آموزشگاه زبان ایران آکسفورد هر چه نیاز دارید برایتان ارائه می شود. برای شرکت در این دوره ها با شماره های ایران آکسفورد ۸۸۹۳۴۴۷۵ و ۸۸۸۹۱۶۶۹ تماس بگیرید.