چطور با استفاده از زبان انگلیسی فرانسه صحبت کنید؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این مطلب بررسی می کند که چطور با استفاده از زبان انگلیسی فرانسه صحبت کنید؟ اگر شما زبان انگلیسی خوبی دارید و دوست دارید فرانسه نیز یاد بگیرید حتما این مطلب را تا انتها بخوانید. پس با ما همراه باشید.

چطور با استفاده از زبان انگلیسی فرانسه صحبت کنید؟
چطور با استفاده از زبان انگلیسی فرانسه صحبت کنید؟

اما چطور با استفاده از زبان انگلیسی فرانسه صحبت کنید؟

این طور شایعه شده است که آمریکایی ها از آن چه که فکر می کنند دوزبانه تر هستند. در واقع، به محض این که شما بشنوید یک سومِ همه ی لغاتِ انگلیسی منشاء فرانسه دارند احتمالاً باورش برایتان خیلی سخت نخواهد بود! چه کسی فکرش را می کرد که لغات ‘nice’، ‘very’، یا ‘stuff’ از زبان فرانسه گرفته شده اند؟

زبان فرانسه اول توسط نرمان ها که انگلیس را در سال ۱۰۶۶ قبل از میلاد مسیح فتح کردند به فهرست لغات انگلیسی معرفی شد. از آن موقع به بعد، بیش از ۸۰۰۰۰ لغت فرانسه سفر کردند تا در طول دوره ای بالغ بر تقریباً ۹۰۰ سال جایی را در زبان انگلیسی پیدا کنند.

لغات هم ریشه ی صحیح – vrai amis

همچنان که ملاحظه می کنید، اثر فرانسه روی زبان انگلیسی کاملاً قابل توجه است. و با وجود خیلی از لغات که در هر دو زبان دقیقاً مشابه هجی می شوند، مردم انگلیسی زبان بدون این که حتی متوجه شوند به طور مرتب از لغات فرانسه استفاده می کنند. هنوز حرف ما را باور نمی کنید؟ لیست زیر را که نشان دهنده ی لغات روزانه ی مورد استفاده توسط گویشوران انگلیسی و فرانسه است، بررسی کنید:

  • Expert [ehk-SPEHRT]
  • Fruit [frooEE]
  • Original [oh-ree-jee-NAHL]
  • Million [mee-LYO(N)]

یک استراتژی مهم موقع یادگیری صحبت به فرانسه این است که به لغات هم ریشه ی صحیح توجه کنید. با این حال، شما باید در یاد داشته باشید در حالی که لغات مشابه به نظر می رسند، تلفظشان اغلب کاملاً متفاوت است. لغت ‘fruit’ موقع تلفظ به فرانسه بیش تر شبیه ‘frooEE’ است تا هم خانواده ی انگلیسیِ خود ‘froot’.

لغات هم ریشه ی غلط – faux amis

faux amis یا لغات هم ریشه ی غلط برای بیش تر گیج شدن افراد هستند. این ها لغاتی هستند که اگر چه هم در فرانسه و هم در انگلیسی به طور مشابه هجی می شوند، نه تنها تلفظ متفاوتی دارند بلکه معانی کاملاً مختلفی دارند. برای مثال:

Sensible [se(n)-SEEBL] vs. sensible

این برای گویشوران انگلیسی به معنای داشتن یا نشان دادن قضاوت ِخوب است، اما گویشور فرانسه از ‘sensible’ برای توصیف یک شخص یا شیء حساس استفاده می کند.

Formidable [fohr-mee-DAHBL] vs. formidable

گویشور فرانسه از ‘formidable’ به معنای “عالی” یا “فوق العاده” استفاده می کند، تقریباً مخالف گویشور انگلیسی که از این لغت استفاده می کند تا معنای “آگاهی از خطر” یا “ترساندن” را برساند.