چگونه در writing آیلتس از اصطلاحات استفاده کنیم؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به شما نشان می دهد که چگونه در writing آیلتس از اصطلاحات استفاده کنیم؟ با ما باشید تا از این مطلب نهایت استفاده را کنید.

چگونه در writing آیلتس از اصطلاحات استفاده کنیم؟
چگونه در writing آیلتس از اصطلاحات استفاده کنیم؟

اما چگونه در writing آیلتس از اصطلاحات استفاده کنیم؟

اصطلاح، کلمه یا عبارتی است که معنایی متفاوت از معنای تحت الفظی اش دارد. اصطلاحات عبارات یا جمله هایی متداول هستند که معنایشان تغییر کرده اما بر اثر کاربر معروفشان قابل درک است.

اصطلاحات نقش مخصوصی در نگارش مقاله دارند. آنها بخشی اساسی در نوشتار هستند و بسیاری از نویسندگان از اصطلاحات استفاده  می کنند تا مخاطبین موضوعی را به روشی فکاهی متوجه شوند. آن طرف استفاده از اصطلاحات، کاربرد اصطلاحات بدون درک بافت متن و زیاده نویسی است. در اینجا به چند مرحله برای انجام درست آن اشاره می کنیم.

۱

پیش از استفاده از اصطلاحات، نکته ی آن ها را درک کنید. اصطلاحات شیوه ی بیان هنری مشخصات فردی یک نفر، مدرسه، دوره ی زمانی، یا واسطه هستند. آنها نشان می دهند که موقعیت فعلی شباهتی با گذشته دارد. آنها بهترین ابزارها برای لذتبخش تر و تأثیرگذارتر کردن نوشتار هستند.

۲

از اصطلاحات در نوشتار خود برای متمرکز کردن و تأثیربخش تر کردن متن استفاده کنید. برای مثال: «فیل سفید». یعنی سرمایه گذاریِ بدون سود. این اصطلاح مرتباً برای اشاره به مؤسسات غیر پاسخگوی دولتی به کار می رود. پس جمله ای که می گوید: this institution has become a white elephant to the municipal corporation. به طور روشنی نشان می دهد که مؤسسه ای ناسود ده شده است. چنین اشارات غیر مستقیمی در متن باعث شفاف شدن و قانع کنندگی مقاله می شود.

۳

آگاه باشید که استفاده از اصطلاحات به خاطر اهمیت و وزن سن در رایتینگ آیلتس خوب است. این یعنی یادگیری اصطلاحات کلیدی و استفاده از آنها می تواند به گرفتن نمره ی بالا در رایتینگ آیلتس کمک کند.

۴

موقع استفاده مراقبت کنید. گاهی اوقات اصطلاحات مانند تیغ دو لبه هستند. استفاده ی نادرست از آنها می تواند موجب تأثیر منفی بر نمره هایتان شود پس مطمئن شوید که تمرکزتان بر روی استفاده ی مناسب از اصطلاحات در حین آماده سازی برای آزمون آیلتس است.