من نمی دانم به زبان فرانسه

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به انواع مختلف بیان من نمی دانم به زبان فرانسه اشاره می کند. شاید موقعیت های بسیاری را می توانید تصور کنید که باید بگویید ” من نمی دانم” پس این مطلب مفصل را بخوانید تا دگر در بیان جمله من نمی دانم در زبان فرانسه هیچ مشکلی نداشته باشید.

من نمی دانم به زبان فرانسه
من نمی دانم به زبان فرانسه

اما من نمی دانم به زبان فرانسه را با جمله های زیر بیان کنید:

۱

بگویید Je ne sais pas.“. این به طور مستقیم این طور ترجمه می شود “من نمی دانم (یک چیز خاص)”. آن را به این شکل تلفظ کنید: “juh-nuh-say-pah” یا “shu-nu-say-pah”. برای تلفظ “je” مانند “shu”، دهان خود را طوری شکل دهید که گویی می خواهید به کسی بگویید “shush”، اما صدای “sh” را با دنبال کردن صدایی که تقریباً تا نیمه بین “uh” و “ooo” است، ادامه دهید. این باید صدایی مانند “eu” بدهد. “ne” هم مشابه است: فقط “sh” را با صدای “n” جایگزین کنید.

 • اگر شما می خواهید به طور مخصوصی مودب باشید، بگویید، “من نمی دانم، متاسفم.” در فرانسه، می شود “Je ne sais pas, deslolée”. تلفظ می شود “desolée” as “dez-oh-lay”.
 • به یاد داشته باشید که منفی کردن “ne” همیشه در فرانسه نوشتاری استفاده می شود، اما اغلب در فرانسه گفتاریِ غیر رسمی گفته نمی شود. احتمال دارد که شخص برای مثال به یک دوست بگوید، “Je sais pas” و منظورش چیزی مانند “I dunno” باشد.

۲

کارکرد هر لغت را در عبارت “je ne sais pas” متوجه شوید.

“Je,” ne,” “sais,” و “pas”:

 • “Je” فاعل اول شخص است، یا “I”.
 • “Sais” اول شخص در صرف “savoir” است، فعلی که ترجمه اش می شود “دانستن چیزی”. همیشه “ne” را قبل از زمانِ فعلی و “pas” را بعد از آن بگذارید.
 • “Pas” یک جورهایی به “not” ترجمه می شود.
 • “Ne” واقعاً به معنای هیچ چیز نیست، و بیش تر حالت رسمیت در گرامر دارد که با “pas” همراه می شود. به این دلیل است که یک شخص که غیر رسمی صحبت می کند، می تواند “ne” را حذف کند و فقط بگوید “Je sais pas”.

۳

در جمله از “Je ne sais pas” استفاده کنید. چیز مخصوصی را که نمی دانید به انتهای عبارت اضافه کنید – این می تواند یک قسمت از اطلاعات باشد، یا می تواند یک چیز مخصوصی باشد که شما با آن آشنا نیستید. مثال های زیر را مرور کنید:

 • “Je ne sais pas parler français” یعنی “من بلد نیستم به فرانسه صحبت کنم.”
 • “Je ne sais pas la réponse” یعنی “من جواب آن را نمی دانم.”
 • “Je ne sais pas nager” یعنی” من شنا کردن بلد نیستم.”
 • “Je ne sais quoi faire” یعنی “من نمی دانم چه کار کنم.” “pas” در این مثال ضروری نیست چون فعل savoir با یک لغت پرسشی استفاده شده است.

۴

 • بگویید Je ne comprends pas“. این یعنی “من متوجه نمی شوم.” آن را به این شکل تلفظ کنید “juh-nuh com-prond pah”. اگر تلاش می کنید تا مکالمه ای را با کسی در فرانسه برقرار کنید این عبارتی خوب برای استفاده است، اما شما فقط نمی دانید چه طور چیزی را که آن ها گفته اند، ترجمه کنید. اگر شما آن را مودبانه بگویید، احتمالات وجود دارند که شریک زبانی مکالمه ی شما درک کند.

۵

بگویید Je ne parle pas (le) français“. ترجمه اش می شود “من فرانسه صحبت نمی کنم.” تلفظش می شود “juh-nuh pahl-pah frahn-say”. این روشی خوب است تا مودبانه به مردم اطلاع دهید که قادر نیستید در فرانسه مکالمه برقرار کنید. با این حال، اگر شما می خواهید تلاش کنید تا مکالمه ای را با کسی شروع کنید، احتمال دارد فقط بگویید “Je ne parle qu’un peu le français,” – “من فقط کمی فرانسه بلد هستم.” تلفظش می شود  “juh-nuh pahl koon pay-oo le frahn-say”.

 • اگر کسی در متروی پاریس جلوی شما را بگیرد و شروع کند به طور پرخاشگرانه با لهجه ای خارجی با شما فرانسه صحبت کند، احتمالاً قادر خواهید بود تا با حالتی گیج شده و گفتنِ “Je ne parle pas français” آن ها را برگردانید.
 • اگر شما تلاش می کنید تا پدر بزرگ و مادر بزرگ فرانسه دوست پسر خود را تحت تاثیر قرار دهید، لبخند بزنید و ساده دلانه بگویید “Je suis desolée—je ne parle qu’un peu le français”.

۶

 • بگویید “Parlez-vous anglais?” ترجمه اش به طور مستقیم می شود “آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟” تلفظش می شود “Par-lay-voo ahn-glay?” اگر شما در حال یادگیری فرانسه هستید و همچنان یک مبتدی هستید، احتمال دارد به جایی برسید که برقراری ارتباطِ موثر مساله ی امنیت یا راحتی ِ زیاد باشد. بسته به جایی که هستید، هم احتمال دارد و هم ندارد شخصی را بیابید که انگلیسی را سلیس صحبت می کند – اما این همچنان عبارت مهمی برای نگه داشتن در ذهن خود است.

برای شرکت در کلاس آموزش زبان فرانسه با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.