نمره ۷ آیلتس

کسب نمره ۷ آیلتس

چطور نمره ۷ آیلتس بگیریم؟

 1. یک برنامه درسی منظم برای خود انتخاب کنید.
 2. سرعت عمل خود را بالا ببرید.
 3. سرعت روخوانی متن را در خود افزایش دهید.
 4. حافظه زبانی خود را تقویت کنید.
 5. زمان خود را به دقت مدیریت کنید.
 6. صورت سوالها را با دقت مطالعه کنید.
 7. همیشه به مثالها توجه کنید.
 8. برای پاسخ به سوالات به کلمات کلیدی دقت کنید.
 9. تا انتهای امتحان جوابهای خود را چک کنید.
 10. فراموش نکنید که حدس منطقی بزنید.
 11. چک کنید که غلط گرامری نداشته باشید.
 12. تنها یک پاسخ به هر سوال دهید.
 13. غلطهای دیکته ای خود را چک کنید.
 14. مطمین شوید که جوابهایتان قابل فهم و خواناست.