آیلتس Cue Card

آیلتس Cue Card
در آزمون آیلتس و در بخش Speaing بعد از پایان یافتن قسمت اول که Task 1 یا Introduction می باشد باید به سراغ آیلتس Cue Card رفت. شاید چون اسم Cue Card کمی تازه باشد خیلی ها ندانند که باید چه کاری انجام دهند. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به شما این بخش را معرفی می کند و نکات موفقیت در این قسمت را نیز ارائه می دهد.
در بخش آیلتس Cue Card به داوطلب یک کارت داده می شود که روی آن یک موضوع برای صحبت نوشته شده است. به این کارت IELTS Cue Card و یا Candidate Task Card گفته می شود. تصویر یک آیلتس Cue Card را در زیر می توانید ببینید.

آیلتس Cue Card
آیلتس Cue Card

بعد از دادن این کارت به داوطلب ممتحن شرایط را به او توضیح می دهد و از او می خواهد که یک دقیقه بر روی این موضوع فکر کند و بعد از آن حدود دو دقیقه در مورد آن موضوع و سوالات پرسیده شده در کارت صحبت کند. در پایان شاید ممتحن یک یا دو سوال هم از داوطلب بپرسد.
چگونه IELTS Cue Card را به خوبی انجام دهیم؟
بیشتر داوطلبین از ما می پرسند که این بخش بسیار ساده است اما ما چرا امتیازات زیادی را در این بخش از دست می دهیم. ما به شما پیشنهاد می دهیم که حتما این کار ها را برای کسب نمره خوب از IELTS Cue Card انجام دهید.
خوب موضوع را در ذهنتان مرور کنید.
به تمام سوالات باید جواب دهید. پس حتما جوابی را برای آنها در نظر بگیرید.
فقط سوال ها را با جواب های کوتاه همراه نکنید. طوری در ذهنتان برنامه ریزی کنید که بتوانید حداقل ۲ دقیقه صحبت کنید.
از موضوع کارت دور نشوید. زیرا ممکن است برای شما برای Off Topic بودن امتیاز منفی در نظر گرفته شود.
حتما نباید ترتیب سوالات را حفظ کنید ، اما بهتر است به ان پایبند باشید تا ذهنتان آشفته نشود.
در پایان آخرین پیشنهاد ما به شما جهت موفقیت در آیلتس Cue Card تمرین و تمرین بیشتر است. برای شرکت در کلاس های آموزش آیلتس تضمینی آموزشگاه زبان ایران آکسفورد با شماره های ۸۸۹۳۴۴۷۵ و ۸۸۸۹۱۶۶۹ تماس بگیرید.