آیلتس Essay

آیلتس Essay
در این صفحه سعی شده نمونه های موضوعات آیلتس Essay در Task 2 آورده شود. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد این موضوعات را که در آیلتس به صورت سوال در می آیند برای شما می آورد. با این روش شما می توانید به سادگی دانش عمومی خود را برای این موضوعات افزایش دهید. برخی از این موضوعات را می توانید در زیر ببینید.

آیلتس essay
آیلتس essay

Environment
Example: With increasing population and ever growing urban centers, many countries are losing their natural beauty.
How can this be solved?
Technology
Example: It is common to have a mobile phone or laptop for lots of people nowadays. Do you think it has some bad effects on families’ relationship?
Education
Education is the single most important factor in the development of a country. Do you agree?
Family and Children
Most Modern Families have both Parents working and as result children spend less and less time with their parents. What is the reason for this?
Employment
Should retirement be compulsory at 65 year of age? To what extent do you agree?
Culture
Investment on arts is not effective. Governments should invest money in public services instead. Do you agree?
برای همه این موضوعات چون در آیلتس Essay و در Task 2 آورده می شوند باید ۲۵۰ کلمه بنویسید. داشتن یک Model Writing می تواند کمک بسیار خوبی باشد. در کلاس های Writing IELTS ایران آکسفورد سعی می شود بهترین نمونه را ببینید و همه نکات ریز و درشتی که برای رسیدن به این نمونه لازم دارید را کسب کنید. ما برای Writing ها از IELTS Writing Answer Sheet استفاده می کنیم. یعنی حتی شما در همان برگه هایی می نویسید که در روز آزمون به شما می دهند. موضوعات آیتلس Essay ارائه شده مربوط به سال های اخیر یعنی ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ می باشد تا آخرین تغییرات British Council در آنها اعمال شود. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.