آموزش آیلتس بخش Matching Reading

آموزش آیلتس بخش Matching Reading

معمولا یکی از سوال های بسیار مرسوم آزمون آیلتس Matching ها می باشندو در این نوع از سوالات از داوطلب خواسته می شود که تیتر ها یا Heading ها را به به پاراگراف های مربوط به آنها مرتبط کنید. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برای اینکه بتوانید راحت تر آموزش آیلتس بخش Matching Reading را داشته باشید به شما نکاتی را متذکر می شود که با کمک انها می توانید آسان تر از پس این نوع سوالات بر آیید.

آموزش آیلتس بخش Matching Reading
آموزش آیلتس بخش Matching Reading

هدف این نوع سوالات این است که تشخیص دهد ایا شما در فهمیدن موضوع اصلی متون Main Idea توانایی دارید یا نه .  در قسمت تیتر ها یا Heading ها شما باید تیتری را برای هر پاراگراف انتخاب کنید که نزدیک ترین اطلاعات را به پاراگراف داشته باشد.

اما استفاده از این تکنیک ها در آموزش آیلتس بخش Matching Reading می تواند بسیار مفید باشد.

اول به سراغ سوالات یا ( تیتر ها ) بروید. شما با این کار می توانید بفهمید باید دنبال چه اطلاعاتی باشید.

هم خانواده ها Synonyms ها بسیار مهم اند. معمولا سعی می شود کلماتی با معنی مشابه را در تیتر ها قرار دهند تا دانش واژگان شما را بسنجند

اگر یک یا دو تیتر به هم بسیار نزدیک بودند سعی کنید دنبال نقاط ریز تفاوت بگردید. اگر همچنان مشکل داشتید سرا بقیه سوالات بروید با حذف گزینه های دیگر معمولا کار برایتان راحت تر می شود.

اگر موضوع متنی مثلا کامپیوتر است سعی کنید دانش قبلی خود را کنار بگذارید. فقط به انچه متن به شما می گوید توجه کنید.

اگر وقتتان کم است به یاد داشته باشید : یک یا دو جمله اول هر پاراگراف و جمله آخر معمولا بسیار مهم هستند.

این نوع سوالات Matching معمولا درصد موفقیت بالای دارند. پس بد نیست اگر اول سراغ چنین سوال هایی بروید.

برای آموزش آیلتس تضمینی تنها با ما تماس بگیرید.