ریدینگ آیلتس: فرهنگ تا چه حد مهم است؟

آموزش آیلتس فقط به یادگیری زبان انگلیسی بر نمی گردد. آیا در ریدینگ آیلتس: فرهنگ تا چه حد مهم است؟ آیا فرهنگ شما روی عملکردتان در ریدینگ آیلتس تاثیرگذار است؟

ریدینگ آیلتس فرهنگ تا چه حد مهم است؟
ریدینگ آیلتس: فرهنگ تا چه حد مهم است؟

در سال ۱۹۷۸، محققان دانشگاه ایلینویس آزمایشی را انجام دادند که در آن از افراد هندی و آمریکایی خواستند تا دو متن را بخوانند: یکی درباره ی ازدواج هندی و دیگری درباره ازدواج آمریکایی. سپس درک مطلب آن ها را مورد آزمایش قرار دادند. پی بردند که ‘شرکت کنندگان، متن بومی را سریع تر خواندند، اطلاعات زیادی را درباره ی متن بومی به یاد آوردند، جزئیات فرهنگی مناسب تری را از متن بومی تولید، و تحریف های فرهنگی بیش تری را از متن های خارجی تولید کردند.’

به عبارت دیگر، دریافتند که فرهنگ شما روی عملکرد ریدینگ و شیوه ای که یک متن را تفسیر می کنید، تاثیر می گذارد.

ریدینگ آیلتس: فرهنگ تا چه حد مهم است؟ بله !! این چه طور به آیلتس مربوط می شود؟

راهنمای رسمی آیلتس برای معلمان، بیان دارد که سوالات ریدینگ آکادمیک آیلتس ‘از کتاب ها، ژورنال ها، مجله ها، و روزنامه ها درآورده می شوند و مربوط به موضوعات آکادمیک و علایق عمومی هستند. همه برای مخاطب غیرمتخصص انتخاب شده اند.’

اگر چه، دقیق تر است بگوییم که آن ها برای مخاطبی که در شیوه ی آکادمیک غربی متخصص نیست ، انتخاب شده اند-اگر شما شیوه ی آکادمیک خیلی متفاوتی دارید- برای مثال، چینی، یا عربی- تحقیق ایلینویسی که روی شما انجام شده است ممکن است متن هایش همان شباهتی را که برای شرکت کننده ی غربی داشته برای شما نداشته باشد، شما متن را با سرعت کم تری می خوانید، و کم تر به یاد خواهید داشت.

چه طور این مشکل را حل کنید؟

شما باید خود را با متنی که قرار است در امتحان ریدینگ آیلتس بیاید، آشنا سازید. خوش بختانه، این کار بسیار راحتی است چون بسیاری از ‘ژورنال ها، مجله ها، و روزنامه ها’ به طور رایگان در اینترنت دردسترس هستند، و موضوعات نسبتا قابل پیش بینی اند.

اولا، در این جا لیستی آورده شده از انواع موضوعاتی که ممکن است بدای مخاطب غیرمتخصص انتخاب شود:

  • رفاه و حمایت اجتماعی
  • مسائل محیطی
  • تکنولوژی و جامعه
  • زبان و ارتباط
  • سالخوردگی جمعیت
  • سفر و توریسم
  • سلامت

ثانیا، در این جا سه پیشنهاد از روزنامه ها است که به طور گسترده توسط مخاطبی که درمورد شیوه ی آکادمیک غربی متخصص نیست، خوانده می شود (به همراه قسمت های پیشنهادی):

  1. The Guardian, محیط
  2. The Independent, تکنولوژی
  3. The new York Times, سفر

هر روز، مقاله ای را انتخاب کنید و وقتی برای خواندش بگذارید. اگر زمان بیش تری دارید، به ساختار مقاله نگاهی بیندازید. چه طور شروع می شود؟ می توانید بحث ها را دنبال کنید؟ نتیجه گیری دارد؟ و اگر زمان بسیار زیادی دارید، دنبال لغتی بگردید که بیش تر از یک بار می آید، آن را یادداشت کنید و یاد بگیرید.

برای شرکت در دوره های آموزش تضمینی آیلتس با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.