نکات مهم آیلتس برای ریدینگ

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به نکات مهم آیلتس برای ریدینگ که در هر دو آزمون General و Academic کاربرد دارند را مورد تحلیل قرار می دهد داوطلبین بهتر است حتما این نکات کلی را در آزمون به کار ببندند.

نکات مهم آیلتس برای ریدینگ
نکات مهم آیلتس برای ریدینگ

به نکات مهم آیلتس برای ریدینگ توجه کنید:

۱- متون آکادمیک زیادی بخوانید

این عادت را به وجود آورید که در زمان فراغت خود مطالعه کنید! متون آیلتس «متن های دانشگاهی عمومی» هستند. این نشان می دهد که از منابعی مانند کتابهای درسی و مجلات تخصصی و ژورنال ها به دست آمده اند. در صورتی که با خواندن چنین متونی در انگلیسی آشنایی ندارید پس باید شروع به خواندن آنها کنید تا با لغات و زبان و همچنین ساختار به کار رفته در آن آشنا شوید.

۲- تمرکز

تمرکزتان باید ابتدا روی متن باشد سپس بر روی سؤال! تنها اگر فهمی خوب از متن داشته باشید است که می توانید پرسشها را دقیق تر و مؤثرتر جواب بدهید.

۳- سریع خواندن

باید یاد بگیرید که سریع بخوانید. سریع خواندن دقیقاً آن چیزی است که وقتی دنبال قیمت کالا در متن تبلیغاتی یا نام فردی در دفترچه تلفن هستید، انجام می دهید. در حین سریع خواندن در واقع نیاز ندارید که متن را بخوانید بلکه چشمانتان را سریع روی آن جابجا می کنید. شما می توانید این کار را از چپ به راست یا راست به چپ، از بالا به پایین یا از پایین به بالا انجام دهید. باید این کار را بکنید تا موقعیت پاسخ ها در متن را پیدا کنید و چشمتان به لغاتی باشد که براحتی پیدا می شوند مانند اعداد، تاریخ ها و لغاتی که با حروف بزرگ شروع می شوند، مثل اسم مکان.

۴- ساختار

یاد بگیرید تا ساختار پاراگراف را بشناسید. این شامل پیدا کردن رابطه میان ایده های اصلی و ایده های پشتیبان در یک پاراگراف می باشد. پاراگراف ها عمدتاً روند نزولی دارند یعنی در حوالی قسمت آغازین با ایده ی اصلی شروع می شوند و از آنجا گسترش میابند. با اینحال عمدتاً پاراگرافهای اول و آخر متون صعودی هستند- یعنی ایده ی اصلی در پایان آنها پیدا می شود. این می تواند مخصوصاً در مواردی که عناوین پاراگرافها را مطابقت می دهید، مفید باشد.

۵- مرور کلی

پیش از شروع به جواب دادن، متن را مروری کلّی کنید. این کار را با خواندن عنوان و زیرنویس و تمرکز بر روی شروع و پایان پاراگرافها انجام دهید. این به شما کمک می کند تا اطلاعات موجود در متن را پردازش کنید.

۶- عبارات شبیه به هم

مهارتی به وجود آورید تا عبارات شبیه بهم را شناسایی کنید. راه های مخالفی برای ابراز یک چیز یکسان وجود دارد، مثلاً I like to ski و skiing is enjoyable. بسیاری از پرسشها برای مثال پرسشهای “بله، خیر، داده نشده” و “جای خالی را پر کنید”، توانایی شما برای مطابقت عبارات موازی در متن را می سنجد.

۷- دست از هول شدن بردارید

وقتی با لغتی ناشناس یا سخت روبرو می شوید، دست و پای خود را گم نکنید. متنهای آیلتس پر از واژگان تخصصی است و بنابراین به شما پیشنهاد می شود که از پیش متنهای مرتبط را بخوانید تا آماده شوید. از لغات سخت که برای درکتان از متن ضرورتی ندارد عبور کنید. برای لغاتی که باید متوجه شوید، تمرین کنید تا معنای شان را با استفاده از بافت متن کلّی حدس بزنید.

۸- مدیریت زمان

زمان آزمون را مدیریت کنید. اکثر داوطلبین آیلتس از کم آوردن زمان در ریدینگ بخش سوم شکایت می کنند. هر متن باید حدود ۲۰ دقیقه زمان ببرد (ممتحن بعد از گذشت ۲۰ دقیقه اعلام زمان می کند). هرگز بیش از حد زمان را صرف یک سؤال نکنید- اگر پاسخ را نمی دانید یا آن را حدس بزنید یا از آن عبور کرده و بعداً به سراغش بیایید. همچنین اگر احساس می کنید دارید زمان کم می آورید، پیش از اقدام به تسک هایی که به آسانی حدس زده می شوند به سراغ جاهای خالی بروید.

۹- قادر به دسته بندی باشید

طراحان (نویسندگان) آزمون آیلتس گستره ای از ژانرهای متنی مشخص را انتخاب می کنند. شما باید یاد بگیرید چگونه نوع ژانری را که می خوانید شناسایی کنید. به شما کمک خواهد کرد تا ساختار را پیش بینی کنید و قادر خواهید بود آن را سریع تر درک کنید. چهار نوع ریدینگ آیلتس وجود دارد.