آیلتس Reading تکنیک

آیلتس Reading تکنیک
در بخش آیلتس Reading انواع مختلفی از سوالات چه در IELTS General Training Module و چه در آیلتس Academic وجود دارد. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این بخش آیلتس Reading تکنیک های انواع سوالات را بیان می کند. اما قبل از آن بهتر است بدانید چه سوالاتی در قسمت ریدینگ وجود دارد :
Multiple Choice Questions
Completing Questions
True – False – Not given
Matching Questions
Classification Questions

آیلتس Reading
آیلتس Reading

اما بعد از شناخت انواع سوالات در بخش خواندن آیلتس بهتر است به سراغ آیلتس Reading تکنیک ها برویم.
اول به سراغ سوالات بروید و بعد به قسمت متن مراجعه کنید.
اگر سوال مثلا No more Than 3 Words باشد نباید بیشتر از ۳ کلمه بنویسید.
برای مدیریت زمان طوری برنامه ریزی کنید که برای هر سوال حدود ۱ دقیقه زمان بگذارید و ۲۰ دقیقه وقت اضافه را برای کار بر روی سوالات سخت تر قرار دهید.
در قسمت Reading General که سه بخش وجود دارد بهتر است زمانبندی شما به این صورت باشد:
Section 1 : 17 دقیقه
Section 2 : 20 دقیقه
Section 3 : 23 دقیقه
اگر زمان کم آوردید و مثلا برخی از سوالات شما بدون جواب ماند سعی کنید به همه سوالات یک جواب بدهید و شانسی آنها را انتخاب نکنید. به عنوان مثال اگر ۱۰ سوال آخر چهار گزینه ای هستند سعی نکنید A,B,C,D را به صورت شانسی انتخاب کنید. بلکه سعی کنید به همه آنها A یا B و.. بدهید ( یعنی ۱۰ سوال آخر همگی دارای جواب یکسان باشند )
Key Word ها یا کبمات کلیدی را پیدا کنید. اسامی خاص ، اعداد ، قید ها را می توان از کلمات کلیدی مهم دانست.
اگر دوست داشته باشید می توانید با شرکت در دوره های فشرده آیلتس از آموزش تضمینی IELTS ایران آکسفورد استفاده کنید. با شماره های ۸۸۹۳۴۴۷۵ و ۸۸۸۹۱۶۶۹ برای رزرو کلاس ها تماس بگیرید.