اعتراض به نتیجه آیلتس

اعتراض به نتیجه آیلتس
برای اینکه منصفانه بودن آزمون آیلتس برای همه زبان آموزان به اثبات برسد برای کسانی که قصد اعتراض به نتیجه آیلتس را دارند این حق قرار داده شده تا بتوانند در صورت عدم رضایت از نمره خود به سازمان های برگزار کننده آزمون آیلتس اعتراض کنند. به فرآیند اعتراض به آیلتس Enquiry on result گفته می شود و تا شش هفته پس تاریخ آزمون قابل انجام می باشد. برای این کار شما باید هزینه اضافی بپردازید که در صورت درست بودن اعتراض شما این هزینه به شما بازگردانده می شود.
بعد از پرداخت هزینه شما این مراحل برای اعتراض به نتیجه آیلتس انجام می شود:
برگه های آزمون آیلتس شما به همراه نوار ضبط شده در بخش Speaking با پست به IDP استرالیا و یا مسئول British Council فرستاده می شود.
برگه های آزمون شما توسط یک ممتحن دیگر دوباره تصحیح می شود . این ممتحن به هیچ عنوان ارتباطی با مرکز برگزار کننده آزمون ندارد وبه عنوان بازرس و سر ممتحن IDP و یا British Council می باشد.
بعد از تصحیح دوباره در صورت تغییر نمره ، کارنامه جدید صادر می شود.
هزینه اعتراض به نتیجه آیلتس در مراکز مختلف متفاوت است و در صورت نیاز به اعتراض به نتیجه آیلتس بهتر است حتما از میزان مبلغ آن با خبر شوید و در صورتی که مطمئن هستید نمره شما با نمره اعلام شده متفاوت است می توانید این کار را انجام دهید. شما باید رسما در نامه ای اعلام کنید که به نمره اعتراض داشته و در صورت عدم تغییر نمره هزینه به شما بازگشت داده نمی شود. اعتراض به نتیجه آیلتس ممکن است بین شش تا هشت هفته طول می کشد و بعد از آن می توانید به نتیجه آن دست پیدا کنید.
آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برگزار کننده دوره های آموزش آیلتس تضمینی در ایران می باشد . برای اطلاعات بیشتر با شماره های موسسه تماس بگیرید.