نمونه نمره ۹ تسک ۱ رایتینگ آیلتس Bar Chart

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این مطلب آموزش آیلتس به بررسی و تحلیل نمونه نمره ۹ تسک ۱ رایتینگ آیلتس Bar Chart می پردازد. این تسک که در آیلتس اکادمیک وجود دارد باید حداقل ۱۵۰ کلمه باشد. Bar Chart ها از نمونه های مرسوم این تسک هستند. پس بیایید نمونه سوال و جواب و همچنین تحلیل این تسک را با هم ببینیم.

نمونه نمره ۹ تسک ۱ رایتینگ آیلتس Bar Chart به همراه تحلیل را ببینید:

Bar chartها اغلب خیلی ساده هستند اما می توانند اطلاعات زیادی را شامل شوند. تصمیم اینکه چه اطلاعاتی را از بار چارت مهم تلقی کنید تا برایش جواب بنویسید با شماست.

ielts score 9 task 1 writing bar chart sample
ielts score 9 task 1 writing bar chart sample

این بارچارت مصرف نسبی برق و هزینه ی مصرف دستگاه های خانگی مختلف را نشان می دهد.

گزارشی ۱۵۰ لغتی برای کنفرانسی دانشگاهی بنویسید که این اطلاعات را توضیح دهد و در جاهایی که مرتبط است اقدام به مقایسه کنید.

تسک ۱ رایتینگ در آیلتس: پاسخ نمونه

The bar chart compares the energy consumption and expense of operating 16 different items of household equipment. Overall, we can see significant differences in both cost and consumption.

To begin with, there are some common household items which consume relatively little energy. These include an electric blanket (approx. $10 or 100kwh/year), a microwave oven (approx. $15 or ۱۵۰kwh/year) and a television (approx. $17 or 170kwh/year).

By contrast, devices that might be classified as ‘luxury’ items such as a pool pump or spa are comparatively expensive and energy-intensive, at nearly $125 or 1500kwh/year and around $190 or ۲۲۲۵kwh/year respectively.

It is interesting to note that even among household items normally considered alike, such as a microwave and refrigerator, there are enormous discrepancies in cost and energy use. The former uses only around $15 or 150kwh/year, while the latter consumes at least six times that amount at $90 or 1150kwh/year.

In conclusion, it appears that there is no clear pattern in the relative energy consumption of domestic equipment, although households had better be aware of the high running costs of luxury items such as a pool pump and spa.

(۱۸۷ کلمه، نمره ی آیلتس ۹/۰)

چرا این جواب برای تسک ۱ آیلتس نمره ی ۹ را می گیرد؟

کامل کردن تسک: پاسخ نمونه در ابتدا توصیفی کلّی را ارائه می کند و به دنبالش جزئیات پشتیبانی را می آورد که روند اصلی را نشان می دهد.

انسجام معنایی و انسجام متنی: پاسخ نمونه به پاراگرافهای واضح تقسیم شده که هر کدام یک ایده ی اصلی را در بر می گیرد. بین پاراگرافها، اتصالاتی برای انسجام نگارشی وجود دارد. اتصالات ارجاعی مختلفی در سرتاصر متن استفاده شده اند از جمله the former، the latter، و respectively.

منبع لغوی: زبان سؤال به طرزی مؤثر پارافریز شده است. برای مفاهیم کلیدی از مترادفها استفاده شده است، مانند electricity consumption > energy use و cost > expense. تعدادی از لغات که کمتر متداول هستند به کار رفته است مانند discrepancies و energy-intensive.

گستره ی گرامری و میزان درستی: این پاسخ نمونه عاری از خطاهای گرامری است. جملات از عبارات چندگانه تشکیل شده اند. پاراگرافها ساختارهای جمله ای متنوعی دارند.

یادداشت معلم

وقتی چیزهایی زیادی برای نگارش در تسک ۱ مانند بارچارت مثال بالا می بینید، وحشت نکنید. اگر در پاسخ تان چند قلم از موارد بارچارت را حذف کنید، نمره ای از دست نخواهید داد. مهمترین مسئله این است که دو یا سه الگوی عمومی را شناسایی کنید و درباره ی اینها بنویسید. الگوهای عمومی می تواند اقلام مشابه با نتایج مشابه باشد. همچنین خوب است که حواستان به یک مورد استثنا باشد. اما به یاد داشته باشید شما نباید برای کسب نمره ای بالا تک تک موارد را توضیح دهید.

می توانید با کمک لینک های زیر آموزش آیلتس را به راحتی تجربه کنید.