جزئیات امتحان اسپیکینگ آیلتس

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به جزئیات امتحان اسپیکینگ آیلتس می پردازد و هر چیزی را که باید از آن بدانید به صورت کاملا خلاصه و کاربردی برایتان بیان می کند.

به جزئیات امتحان اسپیکینگ آیلتس توجه کنید:

جزئیات امتحان اسپیکینگ آیلتس
جزئیات امتحان اسپیکینگ آیلتس

جدای از توانایی های اسپیکینگ خود، ارزیابی هم ظرفیت شما را به چالش می‌کشد تا:
• –  اطلاعات را به سرعت درونی کنید؛
• –  جواب های گیرا و از لحاظ گرامری صحیح، و دارای ساخت بسازید؛
• –  از تجربیات شخصی و دانش واقعیت گرایانه الهام بگیرید؛ و
• –  جواب های خود را با تلفظ سلیس و درست منتقل کنید.
ارزیابی در قرارهای مصاحبه ای رو در رو انجام می شود و ۱۱ تا ۱۴ دقیقه طول می کشد تا کامل بشود‌.
اجازه ی امتحان اسپیکینگ برای ساختن اصطلاحات و جواب های بدون فیلتر، آن را به طور همزمان به راحت ترین و سخت ترین محتوای امتحان تبدیل می کند‌. راحت است چون لازم نیست که شما خیلی طولانی فکر کنید و نقاط قوت و ضعف جواب خود را کنکاش کنید. دقیقاً به دلیل واقعیت قبلی سخت است. شما امتیاز آمادگی‌ را ندارید. شما باید سریع فکر کنید و جواب های خود را فوری منتقل کنید‌. تمام امتحان که تداعی کننده ی مصاحبه است، ضبط می شود.

محتوای امتحان اسپیکینگ
امتحان اسپیکینگ هم مانند ارزیابی لیسنینگ مشابه امتحان آکادمیک آیلتس و امتحان آموزش عمومی آیلتس است. ارزیابی سه قسمت، تمرین های زیر را ترسیم می کنند.
• –  انجام تمرین قسمت ۱ تقریباً پنج دقیقه وقت می برد. شامل معرفی بین شما و آزمون گیرنده است که شخص مصاحبه کننده سوالاتی درباره ی موضوعاتی آشنا مانند خوانواده، زمینه، و علایقتان از شما می پرسد.
• –  تمرین قسمت ۲ تقریباً چهار تا پنج دقیقه طول می کشد تا انجام شود. ممتحن یک کارت به شما می دهد که شامل موضوعی است که به شما گفته می شود تا آن را مورد بحث قرار می دهید. یک دقیقه به شرکت کنندگان داده می شود تا جواب خود را آماده کنند و دو دقیقه وقت دارند تا صحبت خود را منتقل کنند. شخص مصاحبه کننده بعد از جمله ی شما چند سوال درباره ی آن موضوع می‌ پرسد.
• –  انجام قسمت ۳ تقریباً چهار تا پنج دقیقه وقت می برد. مشابه ادامه ی قسمت قبلی است. آزمون به شما اجازه می دهد تا دیدگاه های خود را مورد بحث قرار دهید و مفاهیم و مسائل مرتبط را بررسی کنید.
موقعی که به قسمت امتحان اسپیکینگ آیلتس می رسید اجازه ندهید تا خستگی وابسته به دانش جلوی شما را بگیرد.