نمونه سوال Speaking آیلتس ۲۰۱۷

آموزش آیلتس یک راز موفقیت دارد و آن به روز بودن و اطلاع از شرایط آزمون های جدید است. نمونه سوال Speaking آیلتس ۲۰۱۷ یک راه می باشد که می تواند این کار را برای شما آسان تر کند. نمونه  سوال Speaking آیلتس ۲۰۱۷ که امروز به شما معرفی می کنیم از از یکی از مراکز آیلتس می باشد و سوال های عینا در زیر آورده می شوند.

نمونه سوال Speaking آیلتس 2017
نمونه سوال Speaking آیلتس ۲۰۱۷

قسمت اول Interview

What is your full name?

Can I see your ID?

Do you work or study?

Why did you choose this subject for studying?

What kind of books do you read?

Do you like to be writer in near future?

Cue Card

Describe a Small business which you want to start. Say

What is the business?

Where do you want to do the business?

What is necessary for starting the business?

قسمت سوم discussion

Mention some requirement for being a businessman.

Why do you think these factors are important?

Which one is more important for a businessman; theoretical or practical knowledge? Please elaborate.

In what extent do you prefer owning a business rather than being an employee?

 آیا ممکن است این نمونه سوال Speaking آیلتس ۲۰۱۷ برای ما هم تکرار شود؟

همیشه این احتمال وجود دارد که در آزمون آیلتس از سوالات گذشته استفاده شود. اگرچه اگر به نوع سوالات دقت کنید تفاوت هایی را نسب به سال های گذشته می بینید. بیشتر سوالات از مسائلی است که شخص می تواند نظر منفی یا مثبت داشته باشند و نحوه قانع کردن شما در جواب هایتان و کامل بودن آنها برای ممتحن بسیار مهم است. هم چنین موضوعات جدید سعی می کند کمی هم اطلاعات عمومی شما را محک بزند تا از آمادگی شما برای ورود به یک جامعه انگلیسی زبان مطمئن شود.

اگر قصد آموزش آیلتس را دارید می توانید با شماره های آموزشگاه زبان ایران اکسفورد تماس بگیرید.