ساختار آزمون آیلتس

ساختار آزمون آیلتس
شما بعد از گذشتن از دوراهی انتخاب آیلتس جنرال یا آکادمیک می توانید ساختار آزمون آیلتس را مورد بررسی قرار دهید. تفاوت این دو نوع آزمون Writing وReading می باشد. برای برخی از زبان آموزان که می خواهند در این آزمون شرکت کنند ترتیب آیلتس و زمان هر بخش مهم است. اما یک نکته جالب در ساختار آزمون آیلتس وجود دارد. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در ادامه این راز کوچک را بیان می کند که در برخی مواقع می تواند بسیار مفید باشد.
ترتیب ساختار آزمون آیلتس به این ترتیب است:
Listening
Reading
Writing
Speaking
اما همیشه این طور نیست. نکته اینجاست که برای بخش Speaking سه گزینه محتمل وجود دارد : در همان روز آزمون ، هفت روز قبل از آزمون و یا هفت روز بعد از آزمون . این مسئله کمی زبان آموزان را اذیت می کند شاید بپرسید چرا ؟ تصور کنید شما قصد دارید آیلتس را در کشور ارمنستان ، ترکیه و یا حتی در شهری دیگر همانند اصفهان و یا تبریز برگزار کنید. اینکه مجبور باشید هفت روز قبل یا بعد از آزمون های listening , reading , writing در آن شهر و یا کشور بمانید یعنی تحمیل هزینه های بسیار زیاد به داوطلب. خوشبختانه شما می توانید مرکز هایی را انتخاب کنید که این مشکل ۷ روز تاخیر را نداشته باشند.
تصویر زیر زمانبندی آزمون آیلتس به همراه ترتیب و ساختار آزمون آیلتس را نشان می دهد.

ساختار آزمون آیلتس
ساختار آزمون آیلتس

همانطور که می بینید شما باید خود را برای یک آزمون حدودا سه ساعته و برای برخی افراد پر استرس آماده کنید. بهتر است قبل از شرکت در آزمون اصلی چند بار در آزمون آزمایشی آیلتس شرکت کنید و ساختار آزمون آیلتس IELTS Format را بهتر بشناسید. برای شرکت در آموزش تضمینی آیلتس و آزمون های آزمایشی آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ۸۸۹۳۴۴۷۵ و ۸۸۸۹۱۶۶۹ تماس بگیرید.