آیلتس Task 1 General

آیلتس General Writing Task 1
در آزمون IELTS General از داوطلب خواسته می شود که یک نامه بنویسد. Letter Writing در آیلتس دارای قواعد خاصی است که باید رعایت شود. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برای زبان آموزانی که می خواهند در General Training Module شرکت کنند این مطلب را می آورد اما کسانی که می خواهند در IELTS Academic شرکت کنند باید Task متفاوتی را انجام دهند.

آیلتس Task 1General writing
آیلتس Task 1 General writing

Formality رسمیت
اولین کار در نوشتن Task 1 آیلتس General این است که بدانید باید نامه را با چه میزان رسمیت بنویسید. Fromal, Semi-Formal, Informal سه گزینه ای هستند که شما باید از بین آنها یکی را انتخاب کنید. اما چگونه؟ اگر شما اسم شخصی که به او نامه می نویسید را نمی دانید باید نامه را Formal بنویسید. مثلا اگر برای یک شرکت بیمه و موقعیت شغلی در یک شرکت نامه می نویسید باید Formal باشد. اما اگر مثلا در سوال خواسته شده برای رییس خود نامه ببنویسید ولی اسمی اشاره نشده می توانید از ساختار Semi-Formal استفاده کنید و برای دوستان و یا خانواده از Informal استفاده کنید.
جملات مفید در نوشتن آیلتس Task 1
اصلاحات زیر برای نوشتن نامه در آیلتس مفید هستند:
شروع
I am writing to bring your attention…
I am writing to express my dissatisfaction with…
I am writing this letter with regards to…
درخواست ها و نظرات
I would like to suggest that…
I am entitled to request that you…
I would be grateful if you would…
پایان
I look forward to hearing from you.
I await your prompt service.
Please respond at the earliest convenience.
اما وقتی آیلتس Task 1 را تمام کردید حتما به این نکات توجه کنید:
آیا تمام نکات خواسته شده در سوال در متن آمده است؟
آیا رسمیت مناسب را در نامه استفاده کرده اید؟
آیا نامه دارای پاراگراف های لازم می باشد؟
آیا اشتباهات گرامری و spelling را برطرف کرده ام؟
اگر تمام نکات را رعایت کنید گرفتن نمره ۹ در IELTS General Writing Task 1 دشوار نیست. برای شرکت در دوره های تخصصی آیلتس ایران آکسفورد با ما تماس بگیرید.