مدیریت زمان در آزمون آیلتس

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد یکی از مسائل مهم در آزمون آیلتس را مدیریت زمان می داند. اما چرا باید زمان را در دستان خودتان بگیرید. شاید اگر کلاف زمان را در آزمون آیلتس رها کنید دیگر جمع کردن آن کار آسانی نباشد.

IELTS time management
IELTS time management

مدیریت زمان در آزمون آیلتس را چطور انجام دهید:

آیلتس امتحانی است که طی ۲ ساعت و ۴۰ دقیقه به طول می انجامد. به این دلیل مهارت مدیریت زمان اهمیت زیادی دارد. اگر شما قبلاً در امتحان آیلتس شرکت کرده اید یا هر کدام از دوستانتان زودتر در این آزمون شرکت کرده است، باید بدانید که برای کسب نمره ی خوب در آیلتس زمان چه قدر ضروری است.

با فقدان مهارت های مدیریت زمان، داوطلبان اغلب این را می گویند:

من نتوانستم جواب های ریدینگ خود را به موقع انتقال دهم

توصیف نمودار زمان زیادی می برد

من برای حل متن آخر ریدینگ به سختی ۱۰ دقیقه وقت داشتم

در ۱ دقیقه ای که برای امتحان لیسنینگ است خواندن سوالات غیر ممکن به نظر می آید

وقتی به ایده هایی فکر می کردم که می خواهم در مقاله توضیح دهم احساس می کردم وقت کم آوردم

وقتی داوطلب به درستی زمان را مدیریت نمی کند جملات بالا خیلی رایج هستند.

شما در امتحان می توانید زمان سنج را مشاهده کنید که روی صفحه ی نمایش بزرگ نشان داده می شود. این جایی است که شما می توانید موقع امتحان مدام به آن نگاه کنید.

پس، اجازه دهید به این مساله بپردازیم که شما چه طور می توانید ۲ ساعت و ۴۰ دقیقه زمان خود را به طرز موثری مدیریت کنید تا همه ی سوالات را به موقع کامل کنید و عملکرد خوبی در همه ی مدول ها داشته باشید.

مدیریت زمان در امتحان لیسنینگ

برای خواندن مجموعه ای از سوالات ۱ دقیقه زمان به شما داده خواهد شد، برای مثال ۴ یا ۵ سوال اول در قسمت ۱ یا ۱۰ سوال در قسمت ۴٫

شما مطمئناً باید از این ۱ دقیقه زمان استفاده کنید تا مجموعه سوالات را بخوانید. اما اگر شما هنوز چند ثانیه وقت دارید، می توانید سوالات دیگر را هم چک کنید. شما برای این کار باید بسیار متمرکز باشید و فوری سوالات را بخوانید. در حالیکه که می خوانید، باید زیر لغات کلیدی هم خط بکشید که می توانید موقع گوش دادن به صدای ضبط شده به دنبال آنها بگردید. اگر شما تلاش کنید تا کاملاً هر سوال را متوجه شوید، این کار در ۱ دقیقه امکان پذیر نخواهد بود. در نتیجه، فقط سریع به سراغ سوالات بروید.

آیلتس امتحانی است که طی ۲ ساعت و ۴۰ دقیقه به طول می انجامد. به این دلیل مهارت مدیریت زمان اهمیت زیادی دارد. اگر شما قبلاً در امتحان آیلتس شرکت کرده اید یا هر کدام از دوستانتان زودتر در این آزمون شرکت کرده است، باید بدانید که برای کسب نمره ی خوب در آیلتس زمان چه قدر ضروری است.

با فقدان مهارت های مدیریت زمان، داوطلبان اغلب این را می گویند:

من نتوانستم جواب های ریدینگ خود را به موقع انتقال دهم

توصیف نمودار زمان زیادی می برد

من برای حل متن آخر ریدینگ به سختی ۱۰ دقیقه وقت داشتم

در ۱ دقیقه ای که برای امتحان لیسنینگ است خواندن سوالات غیر ممکن به نظر می آید

وقتی به ایده هایی فکر می کردم که می خواهم در مقاله توضیح دهم احساس می کردم وقت کم آوردم

وقتی داوطلب به درستی زمان را مدیریت نمی کند جملات بالا خیلی رایج هستند.

شما در امتحان می توانید زمان سنج را مشاهده کنید که روی صفحه ی نمایش بزرگ نشان داده می شود. این جایی است که شما می توانید موقع امتحان مدام به آن نگاه کنید.

پس، اجازه دهید به این مساله بپردازیم که شما چه طور می توانید ۲ ساعت و ۴۰ دقیقه زمان خود را به طرز موثری مدیریت کنید تا همه ی سوالات را به موقع کامل کنید و عملکرد خوبی در همه ی مدول ها داشته باشید.

مدیریت زمان در امتحان لیسنینگ

برای خواندن مجموعه ای از سوالات ۱ دقیقه زمان به شما داده خواهد شد، برای مثال ۴ یا ۵ سوال اول در قسمت ۱ یا ۱۰ سوال در قسمت ۴٫

شما مطمئناً باید از این ۱ دقیقه زمان استفاده کنید تا مجموعه سوالات را بخوانید. اما اگر شما هنوز چند ثانیه وقت دارید، می توانید سوالات دیگر را هم چک کنید. شما برای این کار باید بسیار متمرکز باشید و فوری سوالات را بخوانید. در حالیکه که می خوانید، باید زیر لغات کلیدی هم خط بکشید که می توانید موقع گوش دادن به صدای ضبط شده به دنبال آنها بگردید. اگر شما تلاش کنید تا کاملاً هر سوال را متوجه شوید، این کار در ۱ دقیقه امکان پذیر نخواهد بود. در نتیجه، فقط سریع به سراغ سوالات بروید.

مدیریت زمان در امتحان ریدینگ

موقع انجام ریدینگ شما به زمان احتیاج خواهید داشت. دلیلش این است که شما برای حل کردن مجموعاً ۴۰ سوال که به ۳ قسمت تقسیم می شود ۱ ساعت وقت خواهید داشت. پس، شما باید متن ها را در هر قسمت با دقت بخوانید تا جواب ها را به درستی بنویسید و این مستلزم مهارت مدیریت زمانِ موثر است.

تله های پنهان ریدینگ

اجازه دهید تا درباره ی تله هایی صحبت کنم که می توانند روی روشی که شما زمان را برای جواب دادن به سوالات مدیریت می کنید اثر بگذارند.

  • اگر شما متن ها را به طور عادی بخوانید پیدا کردن جواب ها سخت خواهد شد و موقع یافتن جواب ها و همچنین موقع خواندن چند باره ی متن ها زمان بیشتری را صرف خواهید کرد.
  • اگر شما روی سوال مخصوصی گیر کنید و برای حل کردنش به سختی تلاش کنید، برای سوالات دیگر وقت کم می آورید و بعد احتمالاً سوالات را با عجله جواب می دهید که این باعث ارائه ی پاسخ های غلط می شود.
  • اگر به آرامی بخوانید، بدون داشتن یک رویکرد متمرکز یا اینکه به فهمیدنِ چیزی مهم از پاراگراف ها توجه نکنید، قادر نخواهید بود به موقع جواب های درستی را برای سوالات ارائه کنید.
  • اگر شما زمان بیشتری را به ۱ قسمت اختصاص دهید، برای خواندن بقیه ی متن ها و حل سوالات باقیمانده وقت کم می آورید.

استراتژی های ریدینگ

برای اجتناب از همه ی این پیچیدگی ها، شما می توانید با داشتن یک استراتژی خوب برای ریدینگ سوالات ریدینگ را حل کنید.

استراتژی ریدینگ ۱

در ادامه یکی از استراتژی های مدیریت زمان در امتحان ریدینگ آورده شده است که شما می توانید آن را اتخاذ کنید:

Reading Section 1(around 13 Q):    20 mins

Rapid reading of questions:           1 min

Skimming the passage:                  9 min    (Skimming: Reading passage)

Scanning the passage:                   9 min    (Scanning: Finding answers)

Transfer answers:                           1 min

قسمت ۱ ریدینگ (تقریباً ۱۳ سوال): ۲۰ دقیقه

خواندن سریع سوالات: ۱ دقیقه

سطحی خواندن متن: ۹ دقیقه (سطحی خواندن: خواندن متن)

بررسی اجمالی متن: ۹ دقیقه (بررسی اجمالی: پیدا کردن جواب ها)

انتقال جواب ها: ۱ دقیقه

در بالا یک استراتژی ریدینگ آورده شده است که شما برای حلِ یک قسمت که متشکل از ۱۳ سوال و حداکثر ۲۰ دقیقه است آن را دنبال می کنید.

با این حال، اگر شما دو متن کوچک در یک قسمت داشته باشید، احتمال دارد استراتژی زیر را دنبال کنید:

استراتژی ۲ ریدینگ

Reading Section 1(around 13 Q):    20 mins
a. Reading passage 1 (around 6 Q):    10 mins
Rapid reading of questions:                1 min
Skimming the passage:                       4 min
Scanning the passage:                        4 min
Transfer answers:                                1 min
 
b. Reading passage 2 (around 7 Q):    10 mins
Rapid reading of questions:                1 min
Skimming the passage:                       4 min
Scanning the passage:                        4 min
Transfer answers:                                1 min

قسمت ۱ ریدینگ (تقریباً ۱۳ سوال): ۲۰ دقیقه

الف- متن ۱ ریدینگ (تقریباً ۶ سوال): ۱۰ دقیقه

خواندن سریع سوالات: ۱ دقیقه

سطحی خواندنِ متن: ۴ دقیقه

خواندنِ اجمالی متن: ۴ دقیقه

انتقال جواب ها: ۱ دقیقه

ب- متن ۲ ریدینگ (تقریباً ۷ سوال): ۱۰ دقیقه

خواندن سریع سوالات: ۱ دقیقه

سطحی خواندنِ متن: ۴ دقیقه

خواندنِ اجمالی متن: ۴ دقیقه

انتقال جواب ها: ۱ دقیقه

بنابراین، با کامل کردن یک قسمت ریدینگ در ۲۰ دقیقه، شما می توانید همه ی ۴۰ سوال را به موقع حل کنید یعنی ۶۰ دقیقه.

با این حال، شما باید تلاش کنید تا ۲ قسمت اول را تا جایی که امکان دارد زود کامل کنید تا برای حل قسمت ۳ که طولانی و سخت است کمی زمان بیشتری داشته باشید.

مدیریت زمان در امتحان رایتینگ

شما باید برای امتحان رایتینگ صبور باشید اما همزمان باید برای ایده ها سریع فکر کنید و در ۱ ساعت فوری بنویسید. خواه شما در امتحان آکادمیک شرکت کنید یا عمومی، دو تمرین رایتینگ خواهید داشت: Writing Task 1 and Writing Task 2.

شما برای تمرین ۱ رایتینگ ۲۰ دقیقه وقت دارید در حالیکه برای تمرین ۲ رایتینگ ۴۰ دقیقه وقت دارید. اجازه دهید این مساله را مورد بحث قرار دهیم که شما چه طور می توانید در اینجا زمان را مدیریت کنید تا هر دو تمرین را به موقع کامل کنید.

استراتژی برای Writing Task 1

Read the question to get used to the diagram – ۲ mins
Analyse the diagram to get important insights – ۳ mins
Write Introduction, Body paragraphs and Conclusion – ۱۳ mins
Review for grammar or punctuation errors – ۲ mins

سوال را بخوانید تا به نمودار عادت کنید – ۲ دقیقه

نمودار را تحلیل کنید تا دیدگاه های مهم را دریافت کنید – ۳ دقیقه

مقدمه، پاراگراف های بدنه و نتیجه گیری را بنویسید – ۱۳ دقیقه

گرامر یا خطاهای نقطه گذاری را بررسی کنید – ۲ دقیقه

Writing Task 1 در امتحان عمومی آیلتس شامل یک نامه است.

Read the question to understand the purpose and requirements of letter – ۱ mins
Think of ideas to be explained in the letter – ۲ mins
Write Introduction, Body paragraphs and Conclusion – ۱۵ mins
Review for grammar or punctuation errors – ۲ mins

سوال را بخوانید تا هدف و الزامات نامه را متوجه شوید – ۱ دقیقه

به ایده هایی فکر کنید که می خواهید در نامه توضیح دهید – ۲ دقیقه

مقدمه، پاراگراف های بدنه و نتیجه گیری را بنویسید – ۱۵ دقیقه گرامر یا خطاهای نقطه گذاری را بررسی کنید – ۲ دقیقه