آموزش آیلتس استراتژی

آموزش آیلتس استراتژی
استراتژی در دیکشنری زبان انگلیسی به داشتن طرحی برای دست یافتن به هدفی کوتاه یا بلند مدت گفته می شود. آموزش آیلتس استراتژی هم می تواند شما را مجهز به همین طرح و نقشه کند. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در دوره های آموزش آیلتس خود به شما هم استراتژی های بلند مدت را آموزش می دهد و هم تکنیک ها و استراتژی های کوتاه مدت را بیان می کند.

آموزش آیلتس استراتژی
آموزش آیلتس استراتژی

آموزش آیلتس استراتژی در Reading IELTS
مقایسه تیتر ها یا Headline ها
تشخیص کلمات کلیدی
تکنیک های پر کردن فرم ها ( برای انجام قسمت های filling ها )
آموزش آیلتس استراتژی Listening IELTS
پیش بینی موضوع
استفاده از یک دقیقه برای بررسی تمام سوالات
نگاه به دو سوال بعدی به صورت همزمان ( تکنیک یک چشم به سوال بعدی و یک چشم به سوال حاضر )
حذف کلماتی که معنی انها را نمی دانید
هیچ سوالی بی جواب نمی ماند
IELTS Writing
قبل از نوشتن باید بدانید مسیر نوشتن مهم ترین اصل است.
آموزش نوشتن شفاف و با ارتباط معنایی
آموزش استفاده از ساختار های نسبتا پیچیده تر برای بالا بردن نمره
یادگیری منظم کردن افکارتان و بعد از آن منظم کردن جملاتی که قصد نوشتن دارید
IELTS Speaking
باید یاد بگیرید اعصابتان را کنترل کنید
جواب هایتان را تا می توانید گسترش دهید
آموزش ماندن بر روی موضوع و عدم Off Topic شدن
سوال را بفهیمد و آن را به خوبی تحلیل کنید
آموزش استفاده از ممتحن برای گرفتن نمره بهتر
آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در جزوه آیلتس خود Iran Oxford IELTS Strategies تواسنته سوال های ۱۰ سال اخیر را به خوبی بررسی کند و در عین حال الگویی قابل اعتماد برای بررسی سوال ها ارائه دهد. ما نه تنها به تکنیک ها اشاره می کنیم بلکه سعی می کنیم داشته های زبان انگلیسی شما را نیز افزایش دهیم تا اعتماد به نفس خود را پیدا کنید.