برنامه ریزی برای کسب نمره ی ۸ رایتینگ آیلتس

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به برنامه ریزی برای کسب نمره ی ۸ رایتینگ آیلتس جنرال و آکادمیک اشاره می کند و روش هایی برای بدست آوردن این نمره بالا را بیان می کند. پس با ما همراه باشید تا بهترین نتیجه را از این ازمون بگیرید.

ielts writing task 2 8 band score
ielts writing task 2 8 band score

به برنامه ریزی برای کسب نمره ی ۸ رایتینگ آیلتس توجه کنید:

برنامه ریزیِ مقاله قبل از شروع به نوشتنش مهم است. برنامه ریزی مقاله مشابه نقشه است و مسیر را به شما نشان می دهد که بعد از آن به کجا بروید.

مراحل زیر در برنامه ریزی مقاله خیلی ضروری هستند.

  1. موضوع مقاله را بخوانید

اغلب زبان آموزان قادر نیستند تا موضوع را متوجه شوند در نتیجه، به سوالِ غلط جواب می دهند. برای اینکه جواب درست را ارائه دهید، مقداری زمان بگذارید تا سوالِ درست را متوجه شوید. به بیان ساده، باید متوجه شویم چه نوع سوالی از ما پرسیده شده است و موضوع را هم باید بفهمیم. گاهی احتمال دارد سوالات گمراه کننده باشند، احتمالاً یک موضوع دارند اما سوال متفاوت خواهد بود و به این دلیل است که ما باید سوال را به طور کامل بخوانیم تا آن را متوجه شویم.

مقاله ای درباره ی موضوع زیر:

 “Overpopulation of urban areas has led to numerous problems.
Identify one or two serious ones and suggest ways that governments and individuals can tackle these problems?
Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own experience or knowledge. Write at least 250 words.”

شما در سوال بالا باید مشکلات و راه حل های موضوع ارائه شده را مورد بحث قرار دهید. اگر شما قادر نباشید تا سوال را به خوبی متوجه شوید و به جای آن درباره ی دلایل و اثراتِ موضوعِ مشابه گفتگو کنید احتمالاً نمره از دست می دهید. شما می توانید با تاکید روی لغات کلیدی در سوال از تشخیص درستِ موضوع مطمئن شوید تا از موضوع خارج نشوید.

  • پاراگراف های بدنه ی خود را شکل دهید

ساختارِ عادیِ یک مقاله سه مورد ضروری دارد:

  • مقدمه
  • پاراگراف های بدنه
  • نتیجه گیری

به این فکر کنید که می خواهید چند پاراگراف بدنه در مقاله ی خود شامل کنید. در مجموع، پاراگراف های بدنه نباید کمتر از دو یا بیش از سه تا باشند.

حالا، شما برای موضوع ارائه شده می توانید یک پاراگراف را به مشکلات و دو پاراگراف را به راه حل ها اختصاص دهید. همیشه به یاد داشته باشید که هر پاراگراف باید فقط یک ایده ی کنترل کننده داشته باشد. شما نمی توانید در پاراگرافی که مشکلات را مورد بحث قرار می دهید درباره ی راه حل ها صحبت کنید.