اشتباهات ساده و پر تکرار در Task 2 رایتیگ آیلتس

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به اشتباهات ساده و پر تکرار در Task 2 رایتیگ آیلتس اشاره می کند . کاری که نیاز است بسیاری از داوطلبین برای گرفتن نمره انجام دهند این است که کمتر اشتباه کنند و نمره ۷ به بالا بدست بیاورند. این اشتباهات بچه گانه اما پرتکرار را انجام ندهید.

ielts writing task 2 common mistakes
ielts writing task 2 common mistakes

به اشتباهات ساده و پر تکرار در Task 2 رایتیگ آیلتس توجه نمایید

تسک ۲ رایتینگ در امتحان رایتینگ آیلتس شامل نوشتن یک مقاله ی ۲۵۰ لغتی یا بیشتر است. امروز ما می خواهیم به تعدادی از اشتباهات رایجی بپردازیم که شاگردان در این تسک مرتکب می شوند و اینکه چه طور می توانیم برای کسب نمره ای خوب بر اینها غلبه کنیم.

  1. ننوشتنِ حداقل تعداد لغات

اگرچه دستورالعمل مربوط به تعداد لغات به طور واضحی در سوالِ مقاله نوشته شده است، زبان آموزان گاهی آن را نادیده می گیرند. نتیجه این است که آنها حتی حداقل تعداد لغات را هم نمی نویسند. امتحان حداقل ۲۵۰ لغت را لازم می داند و شما باید مطمئن شوید که به آن عمل می کنید، در غیر این صورت باعث کم شدن نمره می شود.

یک روش خوب برای اطمینان این است که مقالات رایتینگ را تمرین کنید و لغات را بشمارید. این باعث می شود تا از تعداد لغاتی که در یک خط می نویسید ایده ای داشته باشید و به شما کمک می کند تا آن تعداد لغاتی را که گفته شده است در امتحان خود بنویسید.

  • نوشتن مقالات طولانی تر

در حالیکه شما باید حداقل ۲۵۰ لغت بنویسید، مقاله ی شما نباید بیش از حد طولانی باشد. اگرچه شما برای نوشتن مقالات طولانی جریمه نمی شوید، احتمال دارد به دو دلیل نمره تان کم شود. دلیل اول این است که شما هر چه بیشتر بنویسید، احتمال داشتنِ اشتباهات گرامری بیشتر می شود.

در نتیجه، نوشتن واضح و مختصرِ مقاله ی خود احتمالاً باعث می شود تا نمره ی بهتری بگیرید! دلیل دیگر این است که احتمال دارد شما قادر نباشید مقاله را به موقع به پایان برسانید یا حتی اگر هم موفق به انجام این کار شوید احتمالاً وقتی برای دوره اش نخواهید داشت.

  • توضیح ندادن ایده ها

یکی از افسانه های مرتبط با مقاله نویسی این است که شما باید در مقاله نویسی تعدادی ایده بنویسید و اینکه هر چه بیشتر بنویسید، نمره ی بیشتری می گیرید.

این در مورد آیلتس صدق نمی کند!

به جای آن شما باید روی توضیح و پشتیبانی از ایده/ایده هایی که در مقاله ی خود ذکر کرده اید تمرکز کنید.

برای مثال:

اگر شما پاراگرافی در رابطه با دلایل می نویسید، یکی از نکات را به عنوان دلیل بیاورید و سپس از آن دلیل با مثال/مثال هایی پشتیبانی کنید.

به علاوه در اینجا مقاله ی دیگری آورده شده است که ما در آن توضیح می دهیم چه طور مقاله ای در آیلتس بنویسید که بتوانید نمره ای بالاتر از ۷ بگیرید.

  • کپی کردن سوال مقاله در مقدمه

بعضی از زبان آموزان سوال را همان طور که در مقدمه ی مقاله است کپی می کنند. مقدمه قسمتی است که باید سوال را نقل بیان کنید، اما اگر شما جملات کامل را از سوال کپی کنید ممتحن آن لغات را حساب نمی کند و در نتیجه به دلیل نوشتنِ تعداد لغات کمتر نمره از دست می دهید.

بنابراین اول سوال مقاله را متوجه شوید و سپس تلاش کنید تا آن را به زبان و کلمات خود بازنویسی کنید.

  • از قلم انداختنِ مثال های پشتیبان

ارائه ی مثال عامل مهمی در مقاله ی شما به حساب می آید و در نتیجه نباید آن را به طور کامل نادیده بگیرید. ۲-۳ ایده ای که در بدنه ی مقاله می نویسید باید با مثال پشتیبانی شود.

همچنین، باید توجه کنید که اگرچه می توانید مثال ها را از تجربه یا دانش خود ارائه کنید، آنها باید به لحن رسمی نوشته شوند.

برای مثال:

به جای نوشتن “Yesterday, I found a person committing a crime who got caught by the policeman” ما می توانیم بنویسیم “The one who commits crime gets punished by the police”.

  • از قلم انداختنِ “نتیجه گیری”

کاملاً رایج است که زبان آموزان روی ایده ها و مثال های بدنه ی پاراگراف ها و ارائه نکردن یک نتیجه گیریِ منطقی برای مقاله تاکید بیشتری می کنند.

نتیجه گیری قسمت مهمی از مقاله است و به عنوان معیارِ “جواب به تسک” در نظر گرفته می شود. بنابراین، یک نتیجه گیریِ مناسب به همان اندازه ی پاراگراف بدنه اهمیت دارد و شما باید پاراگرافی را در انتهای مقاله ی خود به آن اختصاص دهید.

  • استفاده ی بیش از حد از حروف ربط

زبان آموزان زیادی تمایل دارند تا در مقاله ی خود بیش از حد از حروف ربط استفاده کنند چون می دانند که “انسجام و ارتباط” معیارهای نمره دهیِ مهمی هستند. اما در واقع کاربرد بیش از حد از حروف ربط می تواند باعث کم شدن نمره ی کلی شود.

مثالی برای توضیحِ کاربرد بیش از حد از حروف ربط

در ادامه مثالی از استفاده ی بیش از حد از حروف ربط آورده شده است (آنهایی که در قسمت زیر هایلایت شده اند)،

To begin with, technology is changing day by day and thus, bringing positive changes in the life of mankind. Moreover, it has revolutionized the way humans used to work earlier.

جوابی جایگزین بدون استفاده از حروف ربط:

همان خطوط مشابه را می توان به شکل زیر بازنویسی کرد و استفاده از حروف ربطِ مختلف می تواند کاهش یابد.

Technology is changing day by day, bringing positive changes in the life of mankind and revolutionizing the way humans work.

  • لحن اشتباهِ رایتینگ

تسک های رایتینگ امتحان آیلتس را باید به لحن و سبکی رسمی یا آکادمیک نوشت. لحنی غیر رسمی یا استفاده از زبان عامیانه، مخفف سازی، لغات محاوره ای و غیره می تواند باعث کم شدن نمره شود.

برای مثال،

لحن غیر رسمی:

Guess what? I am moving to M & M’s finance department next month. Yippee!

لحن رسمی:

I am writing to inform you that I have taken up a job in M & M’s finance department.

  • هجی و نقطه گذاری غلط

هجی و نقطه گذاری در تسک رایتینگ آیلتس مهم هستند. به عنوان قسمتی از معیارِ “لغات”، بر اساس هجی به شما نمره داده می شود. از طرف دیگر نقطه گذاری قسمتی از معیار “گرامر” است و هر اشتباهی در اینها باعث کم شدن نمره می شود.

تمرین منظم رایتینگ و در یاد داشتن راهنمایی های بالا می تواند به شما کمک کند تا مهارت های رایتینگ خود را تقویت کنید و نمره ی بالایی در امتحان رایتینگ آیلتس بگیرید.