تسک ۲ رایتینگ آیلتس: Agree or Disagree Question و نمونه رایتینگ

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این متن به تسک ۲ رایتینگ آیلتس: Agree or Disagree Question و نمونه رایتینگ اشاره می کند که برای شما به عنوان داشتن یک معیار مناسب برای مقایسه می تواند مفید باشد و در روند آموزش آیلتس موثر باشد. پس با ما همراه باشید.

ielts writing task 2 with model answer
ielts writing task 2 with model answer

تسک ۲ رایتینگ آیلتس: Agree or Disagree Question و نمونه رایتینگ را ببینید:

تسک ۲ رایتینگ آیلتس: سوال

یکی از رایج ترین انواع سوالات در تسک ۲ agree or disagree است. این سوال از شما می خواهد تا موافقت یا مخالفت خود را در مورد یک جمله بیان کنید. شما باید برای این نوع از سوال هم به خوبی آماده باشید. آماده شوید تا تمرین کنید و باید تمرکز داشته باشید و توجه کنید. این جمله را که درباره ی ماشین است بخوانید و تصمیم بگیرید که با آن موافق هستید یا مخالف.

The car is a disastrous 20th Century invention that has made the world’s cities more dangerous and polluted, as well as being responsible for the deaths of millions of people in accidents.

Do you agree or disagree?

تسک ۲ رایتینگ آیلتس: نمونه جواب

The car has certainly had some negative publicity in recent decades. Automobiles have been blamed for many of the problems that affect our cities, such as air pollution, traffic accidents, and the disappearance of traditional communities. Although the statement is a controversial one, I have to agree that the automobile has been a disastrous invention.

First, there is no doubt that cities have been transformed by cars, with mostly negative consequences. The streets of most European cities, for example, were built long before the invention of the automobile and were never designed for heavy traffic. As a result, we see narrow roads crowded with vehicles, while pedestrians are restricted to pavements for their own safety. The fact that some cities have banned cars and pedestrianized their urban centers is a clear indicator that automobiles pose a danger to our cities.

Furthermore, in both urban and rural areas, cars have proved deadly to human beings. Not only are thousands of people killed each year in road accidents, but there are also long-term health problems caused by vehicle emissions. The automobile industry has tried to respond to both problems with the development of car safety features and cleaner engines, but even these gains are offset by the increasing number of people worldwide who want to drive. Therefore, it is no exaggeration to say that the cult of vehicle ownership has become a monster beyond our control.

In conclusion, despite widespread advertising that tries to persuade us that cars bestow status and freedom, the truth is actually that cars have been detrimental to our lifestyles and communities for many decades. Historians in the future may look back on our time and wonder why we allowed such a dangerous and inefficient form of transportation to persist unchecked. I look forward to the day when viable alternatives replace automobiles once and for all.

(۳۰۸ لغت، نمره ی ۹ در آیلتس)

چرا این جوابِ تسک ۲ در رایتینگ آیلتس نمره ی ۹ می گیرد؟

پاسخ به تسک: نویسنده به طور واضح بیان می کند که آیا با سوال موافق است یا مخالف. پاراگراف های بدنه از عقیده ی نویسنده با دلایل کاملاً پرورانده شده پشتیبانی می کند. نمونه جواب حداقل ۲۵۰ لغت است.

انسجام و ارتباط: نمونه جواب به طور منطقی به پاراگراف هایی تقسیم شده است. هر پاراگراف با عقیده ی نویسنده مرتبط است. جملات با کلمات ربط (که زیرشان خط کشیده شده است) به هم مرتبط شده اند که دنبال کردن مباحثه را برای خواننده راحت می سازد.

منبع لغوی: نمونه جواب از گستره ی وسیعی از لغات مرتبط استفاده می کند که شامل مترادف های متعددی برای ‘car’ است (automobile, vehicle). صفاتی که کمتر رایج هستند مانند ‘detrimental’ و ‘controversial’ برای چارچوب دادن به موضوع استفاده می شوند. مثال های زیادی از هم نشینی خوب لغات وجود دارد مانند ‘pose a danger’ و ‘viable alternatives’.

گستره و درستیِ گرامری: نمونه جواب شامل مثال های زیادی از جملات پیچیده بدون هیچ خطای گرامری است.

یادداشت های معلم

احتمال دارد که شما به دلیل عقاید قویِ گفته شده در این مقاله شگفت زده شوید. با این حال، من توصیه می کنم که شما هم تلاش کنید و به این روش بنویسید. ممتحن های آیلتس معمولاً ترجیح می دهند که شرکت کننده عقیده ای قوی داشته باشد به جای اینکه تلاش کند تا مقاله ای متوازن بنویسد. دلیلش این است که تفسیر مقالات متوازن سخت تر است. خواه شما موافق باشید یا مخالف، تلاش کنید تا موضع خیلی واضحی داشته باشید و از گیج کردن ممتحن اجتناب کنید.