رایتینگ آیلتس Task Achievement

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این بخش به مهارت رایتینگ آیلتس Task Achievement اشاره می کند که بسیار برای زبان ا»وزان مهم خواهند بود. پس با ما همراه باشید تا بتوانید بهترین نتیجه را بگیرید.

رایتینگ آیلتس Task Achievement
رایتینگ آیلتس Task Achievement

اما رایتینگ آیلتس Task Achievement به چه معنی است؟

وقتی شما در حال نوشتن قسمت ۱ امتحان رایتینگ آیلتس هستید، یکی از ضوابط نمره دهی ممتحن Task Achievement است. این اغلب می تواند آن ضابطه ای باشد که باعث می شود تا داوطلبان در رایتینگِ خود نمره از دست دهند.

پس ” Task Achievement ” به چه معنایی است و شما چه طور می توانید در این مورد نمره ی خوبی بگیرید؟

Task Achievement این است که شما چه قدر کامل نکات اصلی را در سوال پوشش می دهید. این برای مثال می تواند روند اصلی در یک سوالِ نموداری باشد، مراحل اصلی در یک سوال مرتبط با فرایند باشد، یا سه نقطه ی گلوله ای در یک متن آیلتس عمومی باشد. بیایید به ترتیب به هر کدام بپردازیم.

بیایید این طور بگوییم که شما برای رایتینگ آکادمیک آیلتس باید داده های جمعیت را برای انگلیس، آلمان، هنگ کنگ و سنگاپور از طریق یک نمودار خطی توصیف کنید. باید هر چهار کشور را در جواب خود ذکر کنید یا می توانید ریسک کنید و نمره ی Task Achievement را از دست بدهید. این باعث می شود تا نمره ی شما کم تر از ۶ شود. به دنبال روندهای اصلی هم باشید و مطمئن شوید که آن ها را توصیف می کنید. اگر شما یک روند اصلی را از دست بدهید یا آن را با استفاده از داده ها حمایت نکنید، این احتمال وجود دارد که در Task Achievement نمره ی زیرِ ۶ بگیرید.

شما برای قسمت ۱ سوالاتِ مرتبط با فرایند در امتحان رایتینگ آکادمیک باید مطمئن شوید که همه ی گام های موجود در سوالِ فرایند را ذکر می کنید. برای مثال اگر نمودار، فرایند بازیافت شیشه را نشان دهد شما باید درباره ی هر مرحله بنویسید – حتی فقط یک جمله هم خوب است.

برای متن امتحان آیلتس عمومی، معمولاً سه نقطه گلوله ایِ واضح وجود خواهد داشت. شما باید هر کدام از این ها را در متن خود ذکر کنید، یا به دلیل عدمِ Task Achievement به شکل موثر از شما نمره کم خواهد شد. لازم نیست که شما برای هر مورد مقدار مشابهی را بنویسید؛ فقط سه مورد را پوشش دهید.