موضوعات writing آیلتس

موضوع writing  آیلتس

در هر دو نوع آزمون آیلتس یعنی آیلتس جنرال و آیلتس آکادمیک موضوعات مشترکی برای آزمون آیلتس وجود دارد که زبان آموزان برای تسلط بر این آزمون ، باید حدود ۲۵۰ کلمه برای هر کدام از موضوعات writing آیلتس بنویسند. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این بخش به برخی از این موضوعات اشاره می شود تا زبان آموزان بتوانند به طرحی کلی از قسمت writing آیلتس دست پیدا کنند تا در روز جلسه آیلتس اعتماد به نفس بیشتری داشته باشند و وقت کمتری را به فکر پیرامون موضوعات اختصاص دهند.

موضوعاتی که در این بخش اشاره می شوند در ۸ بخش کلی تقسیم بندی شده اند تا تجربه کافی برای مدیریت این موضوعات به زبان آموزان داده شود. زبان آموزان باید سعی کنند در مدت زمان ۴۰ دقیقه حدود ۲۵۰ کلمه پیرامون این موضوعات بنویسند.

  • موضوع شماره ۱: موضوعات مربوط به مسائل جهانی و دولتی همچون:

کشور های ثروتمند و فقیر و نوع رابطه انها

شغل های دولتی و ارائه آنها به نسبت مساوی بین زنان و مردان

  • موضوع شماره ۲: جوامع مدرن

مشکلات و موضوعات مربوط به جوامع مدرن همچون بیکاری ، رزیم های غذایی ، آلودگی ها و…

  • موضوع شماره ۳: فن آوری

پیشرفت فناوری و تاثیرات آن بر زندگی روز مره افراد

  • موضوع شماره ۴: حوزه کار و کارفرما

رضایت از شغل و شغل های جدید و…

  • موضوع شماره ۵: مسایل محیطس و مریوط به طبیعت
  • موضوع شماره ۶: تحصیلات

نقش تحصیلات بر زندگی افراد، ادامه تحصیل در کشور های دیگر و…

  • موضوع شماره ۷: روابط خانوادگی ( روابط بین والدین و فرزندان )
  • موضوع شماره ۸: مسائل مربوط به جنسیت افراد و…

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برگزار کننده دوره های اموزش آیلتس در ایران می باشد و برای زبان آموزان آموزش تضمینی آیلتس را برنامه ریزی می کند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های موسه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.