اهمیت گسترش کلمات در آموزش زبان

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به اهمیت گسترش کلمات در آموزش زبان می پردازد و بهترین نکات در حوزه آموزش کلمات را به زبان آمزوان ارائه می دهد. پس با ما همراه باشید تا بهترین نتیجه را بگیرید.

اهمیت گسترش کلمات در آموزش زبان
اهمیت گسترش کلمات در آموزش زبان

اما اهمیت گسترش کلمات در آموزش زبان را بدایند:

طبق گفته های استیون استال (۲۰۰۵)، “دانش لغات، دانش است؛ دانش یک لغت نه تنها به یک تعریف دلالت دارد، بلکه همچنین به چگونگی جا گرفتنِ آن لغت در جهان اشاره می کند.” ما در سراسر زندگی خود به گسترش لغات ادامه می دهیم. لغات در را به روی امکانات می گشایند، و البته، این آن چیزی است که ما برای تمام شاگردان خود می خواهیم.

مفاهیم کلیدی

تفاوت ها در گسترش زود هنگام لغات

ما می دانیم که بچه های کوچک لغات را به طور غیر مستقیم کسب می کنند، اول با گوش کردن وقتی که بقیه با آن ها صحبت می کنند یا برایشان می خوانند، و سپس با استفاده از لغات برای صحبت با بقیه. همان طور که بچه ها شروع می کنند به خواندن و نوشتن، از طریق فهم آن چه می خوانند، لغات بیش تری را کسب می کنند و سپس آن لغات را در اسپیکینگ و رایتینگ خود شامل می کنند.

دانش لغات به طور زیادی بین زبان آموزان متنوع است. اختلاف دانشِ لغت بین گروه های بچه ها قبل از این که وارد مدرسه شوند، شروع می شود. چرا تعدادی از شاگردان در مقایسه با بعضی از هم کلاسی های خود دایره ی لغات غنی تر و کامل تری دارند؟

  • خانه ای غنی از زبان با محرک های گفتاری زیاد
  • تجربیات پیش زمینه ی گسترده
  • خواندن در خانه و در مدرسه
  • زیاد خواندن به طور مستقلانه
  • گسترش زود هنگامِ هشیاری لغت

چرا بعضی از شاگردان در مقایسه با خیلی از هم کلاسی های خود دایره ی لغات محدود و غیر کافی دارند؟

  • تشویق نکردن به صحبت /لغات در خانه
  • تجربیات محدود در بیرون از خانه
  • استفاده ی کم از کتاب ها
  • خواننده ی بی میل
  • زبان دوم – زبان آموزان انگلیسی

بچه هایی که توسط والدین خود تشویق شده اند تا سوال بپرسند و درباره ی چیزها و ایده ها بیاموزند در مقایسه با بچه هایی که در خانه هایی با شرایط نامساعد هستند، با دایره ی لغاتِ شفاهیِ بسیار بیش تری وارد مدرسه می شوند. بدون مداخله این اختلاف همان طور که شاگردان در مدرسه جلو می روند خیلی بزرگ تر می شود (هارت و رایزلی، ۱۹۹۵).

از تحقیق، ما می دانیم که لغات از گسترشِ خواندن حمایت می کنند و درک را افزایش می دهند. شاگردانی که نمرات کمی در لغات می گیرند به کسبِ نمراتِ درک مطلب پایین تری متمایل هستند و شاگردانی که نمرات رضایت بخش یا بالایی در لغات می گیرند به کسب نمراتِ درک مطلبِ رضایت بخش یا بالا تمایل دارند.