علامت های مهم زبان چینی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به برخی از علامت های مهم زبان چینی اشاره می کند که تقریبا می توان گفت برای همه مورد نیاز است. اگر شما هم در حال آموزش زبان چینی در موسسه زبان ایران آکسفورد هستید حتما این مطلب را به دقت بخوانید. پس با ما همراه باشید.

علامت های مهم زبان چینی
علامت های مهم زبان چینی

اما علامت های مهم زبان چینی را با هم ببینیم:

علامت چمن زار “艸” (草)

این علامت به طور رایجی با کاراکترهای چینیِ مرتبط با پوشش گیاهی و گیاهان سبز استفاده می شود. این علامت به خودیِ خود هیچ معنایی ندارد، و در حالی که در بیش تر کاراکترهای مربوط به گیاه ظاهر می شود، در تمامِ آن ها ظاهر نمی شود.

علامت آب “水”

درست مانند علامت چمن زار، علامت آب با تقریباً هر چیزِ مرتبط با آب استفاده می شود، و معمولاً در طرف چپ ظاهر می شود. مطمئن شوید که شما علامت آب را با علامت یخ (冰, bīng) قاطی نکنید، چون آن ها شبیه به نظر می رسند.

علامت چوب “木”

علامت چوب کمی پیچیده است. داخل علامت و موقعی که به تنهایی استفاده می شود مشابه ظاهر می شود، اما به موارد مرتبط به خود هم محدود نمی شود. کاراکترهایی مانند 本 و 来 از علامت چوب به عنوان مبنای خود استفاده می کنند و به علاوه در طرف چپ کاراکترهایِ دیگرِ مرتبط با چوب مانند 树و 林 یافت می شوند.

علامت دست “手”

علامت دست تقریباً در هر فعلی که کاری “انجام می دهد”، ظاهر می شود، اگر چه در رویکرد عملی  به طرف چپ تغییر مسیر می دهد و درمقایسه با 手 یک واحد کم تر دارد.

علامت دهان “口”

اگر چه خیلی مشابه هستند، شما نباید آن را با علامت (囗) اشتباه بگیرید؛ علامت دهان معمولاً همراه با عناصر کوچک تر استفاده می شود و در طرف چپ ظاهر می شود، در حالی که عناصر بزرگ تر در آخر و اغلب به عنوان بزرگ ترین عنصر نوشته می شوند. شما همچنین اغلب مشاهده می کنید که علامت دهان در حروفِ پایانیِ جمله و به علاوه لغات مرتبط با دهان استفاده می  شود.

علامت قلب “心”

علامت قلب در هر دو حالت استاندارد (心) و رادیکال (忄) ظاهر می شود، و آن را به یکی از علامت های خاص تری تبدیل می کند که در کاراکترهای نوشتاری چینی استفاده می شود. این می تواند در طرف چپ کاراکترها یا قسمت زیرین آن ها ظاهر شود.