زبان های مهم در کشور سنگاپور

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد کشور سنگاپور را که بسیاری از ایرانیان به عنوان یک مقصد مسافرتی انتخاب می کنند بررسی می کند و زبان های مهم در کشور سنگاپور را اشاره می کند. پس با ما همراه باشید.

زبان های مهم در کشور سنگاپور
زبان های مهم در کشور سنگاپور

به زبان های مهم در کشور سنگاپور توجه کنید:

در زیر به چهار زبان متداول در سنگاپور اشاره شده:

مالایا

مالایا یکی از زبان‌های رسمی در سنگاپور است. در سال ۱۸۱۹ پیش از سلطه ی بریتانیایی ها بر فرهنگ این کشور به عنوان زبان رسمی اعلام شده بود. حتی سرود ملی سنگاپور هم به زبان مالایا است.

ماندارین

زبانی رسمی دیگر سنگاپور، چینی است‌. این همچنین چینی سنگاپوری، Huayu یا ماندارین نامیده می شود. این زبان بر مبنای گویش بِیجینگ است. ورژن ساده شده ی چینیِ نوشتاری هم برای اهداف نوشتن استفاده می شود. سه چهارم از جمعیت سنگاپور از چینی ها تشکیل شده است و بیش تر آن ها از مناطق جنوبی چین مهاجرت کرده اند‌. همان طور که اکثریت سنگاپوری ها چینی هستند، هیچ فقدان جایی برای شرکت در دوره های زبان چینی در سنگاپور وجود ندارد.

زبان‌ تمیل‌

از آنجا که بسیاری از  ناحیه ی تمیل نادو در جنوب هندوستان به سنگاپور مهاجرت کردند، زبان تمیل نیز به عنوان یک زبان رسمی در این کشور شناخته شد. تقریباً نیمی از جمعیت هندی در سنگاپور از ناحیه ی تمیل نادو هستند. تقریباً ۱۰ درصد جمعیت سنگاپور هندی هستند که برای گویشوران تمیل رقم بالایی است. تمیل تنها زبان هندی است که در مدارس سنگاپور تدریس می شود.

انگلیسی

انگلیسی یک زبان ملی دیگر است که در محل کار و مدارس استفاده می شود. انگلیسی بریتانیایی برای تمام فرایندهای حقوقی و محیط های شرکتی اتخاذ شده است. دلیل اصلی که انگلیسی پذیرفته شد این بود که مردم اقوام و فرهنگ های مختلف را متحد کند. به علاوه، این گزینه ای کاربردی برای اطمینان از شکوفایی و گسترش کشور بود.

سنگاپوری-انگلیسی (سینگلیش)

با اینکه سینگلیش زبانی رسمی نیست، در همه ی موقعیت های غیر جدی و غیر رسمی وجود دارد. این زبان به عنوان یکی از نشانه های سنگاپوری های واقعی در نظر گرفته می شود. سینگلیش اساساً صورتی از انگلیسی با لهجه‌ای خیلی متفاوت است. اغلب، قوانین گرامر انگلیسی در سینگلیش نادیده گرفته می شود و صرفاً گرامر و لغات ضروری استفاده می شوند.