تقویت Listening زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد Listening را مهم ترین مهارت برای زبان آموزان آموزان می داند. راه های تقویت Listening زبان انگلیسی که امروز بیان می شود شاید باعث شود شما جهشی بزرگ در یادگیری زبان انگلیسی احساس کنید. این راه های شاید ساده باشند اما اگر تمرین شوند و به عادت تبدیل شوند شما می توانید مطمئن باشید که می توانید به گوش هایتان اعتماد کنید.

تقویت Listening زبان انگلیسی
تقویت Listening زبان انگلیسی

ارتباط چشمی

جالب اینجاست که برای تقویت Listening زبان انگلیسی ، نکته اول به گوش برنمی گردد. شما باید خوب ببینید. سعی کنید به چشم های شخص زل بزنید و حتی برخی اوقات حرکات لب های طرف مقابل را دنبال کنید.

هوشیار باشید

هوشیار باشید و صدا ها را دنبال کنید اما این به این معنی نیست که استرس داشته باشید. همه لغات مهم نیستند ، حتی Native ها هم برخی کلمات را متوجه نمی شوند.

به ابتدا و انتهای جملات بیشتر توجه کنید.

معمولا در انگلیسی بار اطلاعات جملات بر روی ابتدا و انتهای جملات می باشد.

تصویر سازی کنید.

همزمان که به صحبت های شخص گوش می کنید برای خودتان تصویر سازی کنید. این کار فضای فکری شخص را برای شما مشخص می کند و درک جملات را راحت تر می کند.

به جملات بعدی فکر نکنید.

اینکه در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد و چه جملاتی بیان می شوند نباید فکر شما را مخدوش کند. سعی کنید به همین حالا توجه کنید.

به زبان بدن توجه کنید.

اگر شخصی که صحبت می کند رو در روی شماست ( مثلا آزمون Speaking IELTS ) شما شانس این را دارید به زبان بدن توجه کنید. این زبان کمک می کند تا راحت تر متوجه جملات شوید.

برای شرکت در کلاس های آموزش زبان فقط Listening آموزشگاه زبان ایران اکسفورد که بر روی فیلم و Interview ها کار می شود با شماره های ما تماس بگیرید.