پیشرفت تلفظ خود برای اسپیکینگ آیلتس

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد طریقه پیشرفت تلفظ خود برای اسپیکینگ آیلتس را برایتان بازگو می کند. بخش مهمی از نمره شما مربوط به تلفظ است پس بهتر است این متن را خوب مطالعه کنید.

پیشرفت تلفظ خود برای اسپیکینگ آیلتس
پیشرفت تلفظ خود برای اسپیکینگ آیلتس

چطور پیشرفت تلفظ خود برای اسپیکینگ آیلتس را تجربه کنید:

آیا شما می خواهید که تلفظ خود را برای امتحان اسپیکینگ آیلتس ارتقا دهید؟ بسیار خب، شما به مکان درستی مراجعه کرده اید. همان طور که احتمالاً از قبل می دانید، تلفظ یکی از چهار معیاری است که شما در آن آزموده خواهید شد و روی درستی و تنوع ویژگی های تلفظ تمرکز می کند. ما در این پست درباره ی سه جنبه ی خیلی مهم تلفظ انگلیسی صحبت خواهیم کرد: اصوات تکی، تاکید لغوی و تاکید جمله. مهم تر از آن، ما به مسائل مختلفی می پردازیم که شما می توانید انجام دهید تا در این حیطه ها برای روز موعود پیشرفت کنید.

آیا شما تا به حال با تلفظ اصوات مخصوصی در انگلیسی مشکل داشته اید و به فکر فرو رفته اید که چرا این طور است؟ جواب (تا حدودی) تفاوت بین زبان اول شما و زبان انگلیسی است. شما به عنوان یک زبان آموز انگلیسی به طور ذاتی از اصواتی که قبلاً از زبان اول خود می دانید استفاده می کنید. پس موقعی که یک صدای مخصوص در زبان اول شما وجود ندارد، یا وقتی به طور متفاوتی استفاده می شود، تعجبی ندارد که احتمالاً آن اصوات مخصوص برایتان چالش برانگیز باشند.

بهبود تلفظ اصوات تکی خود

برای پیشرفت تلفظ اصوات تکی خود، مهم است که شما صداهایی را شناسایی کنید که برایتان سخت است و روی اصواتی تمرکز کنید که باید تولید کنید تا در انگلیسی طبیعی تر به نظر برسد. شما به منظور پیدا کردن یک مدل برای آن اصوات، می توانید از جداول تلفظ تعاملی و دیکشنری های آنلاین استفاده کنید و برای مجسم کردن این که قسمت های مختلف دهان و زبانتان موقع ساختن آن ها چه کاری انجام می دهند، تلاش کنید. قبل از این که اصوات را در لغات یا جملات بگذارید، تکرار کردن آن ها را بارها تمرین کنید.

موقعی که ما درباره ی تاکید در تلفظ انگلیسی صحبت می کنیم، یعنی درباره ی تاکیدی می گوییم که روی هجاهای مخصوصی از یک لغت، یا روی لغات مخصوصی از یک جمله می گذاریم. هجاهایی که رویشان تاکید می شود بلندتر از هجاهایی هستند که تاکیدی روی آن ها قرار نمی گیرد، و همچنین می توانند طولانی تر باشند و اوج صدای بالاتری داشته باشند.