تمرین هوشمندانه تافل اینترنتی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به داوطلبین نشان می دهد که چگونه تمرین هوشمندانه تافل اینترنتی را انجام دهند. برای این کار می توانید این مطلب را تا انتها بخوانید.

تمرین هوشمندانه تافل اینترنتی
تمرین هوشمندانه تافل اینترنتی

اما تمرین هوشمندانه تافل اینترنتی چه طور امکان پذیر می شود؟

همانطور که قبلاً گفته شده، منابع رسمی تافل بهترین پرسشهای تمرینی را دارند، پس میخواهید که بیشترین استفاده را از آنها کنید. این پرسش ها را در سرتاسر مطالعات خود منتشر کنید؛ همه ی آنها را از اول استفاده نکنید یا برای درست پیش از آزمون هم نگهشان ندارید. باید این پرسشها را همزمان که برای تافل درس میخوانید، مرتباً نگاه کنید.

همچنین وقتی به این سؤالها جواب میدهید مطمئن شوید که وقت کافی کنار گذاشته اید برای تمرکز بر روی آنها. بهتر است که یک بخش ریدینگ (یعنی سه متن و پرسش هایشان) را در یک جلسه کامل کنید و به احساس آن در روز آزمون عادت کنید. آنها را در اتاقی ساکت که هیچ عامل حواس پرتی ندارد تمرین کنید تا به صحیح ترین نتیجه برسید.

تمرین رایتینگ انگلیسی کنید

شما برای بخش ریدینگ تافل آماده می شوید، اما کار کردن بر روی مهارت های رایتینگ تان هم می تواند شما را برای فکر کردن راجع به نحوه ی ساخت جمله ها، چگونگی ابراز یک مقصود مشخص، و انتخاب واژگانی که باید استفاده کنید، مجبور کند. هرچه بیشتر خودتان این را انجام دهید، راحت تر می توانید درک کنید در روز آزمون در متنهای ریدینگ تافل چه خبر است

تلاش کنید هفته ای دستکم یکبار بنویسید. میتوانید درباره ی آنچه در کلاس در آن روز یاد گرفتید یا درباره ی موضوعی که برایتان جالب است صحبت کنید. . به علاوه برای کمک به شما با منظور آماده شدن برای بخش ریدینگ، این میتواند در رایتینگ تافل هم مفید باشد.

دانستن اینکه انتظار چه چیزی را در ریدینگ تافل داشته باشید و چه مهارتهایی از شما مورد امتحان قرار خواهد گرفت، در داشتن عملکری خوب در این بخش به شما کمک زیادی می کند. از منابع رسمی و غیر رسمی مطالعه استفاده کنید تا به شما در آماده سازی برای این بخش کمک شود و ایده ی متون و سؤالهایی که پرسیده خواهد شد را بفهمید.