آموزش فشرده زبان ایتالیایی

دوره آموزش فشرده زبان ایتالیایی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد یکی از بهترین آموزشگاه زبان های در ایران می باشد که دوره های آموزش زبان را به صورت های بسیار متنوع در اختیار زبان آموزان قرار می دهد. یکی از دوره هایی که در میان زبان آموزان طرفدار دارد ، آموزش فشرده زبان است. دوره آموزش فشرده زبان ایتالیایی در آموزشگاه زبان ایران آکسفورد با این هدف برگزار می شود که بتواند زبان آموزانی را که قصد یادگیری زبان ایتالیایی را دارند و یا نیاز به آزمون سفارت ایتالیا دارند بتوانند در مدت زمانی مناسب به این هدف دست پیدا کنند.

کلاس هایی که در دوره آموزش فشرده زبان ایتالیایی آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برگزار می شوند ، در تعداد کم و با کیفیت بالا برگزار می شوند تا زبان آموزان از توجه حداکثری استاد بهرهمند شوند. برنامه ریزی دوره آموزش فشرده زبان ایتالیایی به صورتی است که در آن بتوان تمامی مطالب مورد نیاز زبان آموزان را پوشش داد و هیچ نکته مبهمی در آن باقی نماند.

روند پیشرفت زبان آموز در دوره فشرده زبان ایتالیایی موسسه زبان ایران آکسفورد توسط آموزشگاه زبان مورد ارزیابی قرار می گیرد و نکات مثبت و نکات ضعف زبان آموزان به آنها گزارش داده می شود. موضوعاتی که در دوره های آموزش فشرده زبان ایتالیایی به زبان آموزان ارائه می شود ، به صورتی است بتواند علاقه زبان اموزان را به زبان ایتالیایی برانگیزد و در عین حال آنها را برای موقعیت های متفاوت آماده نماید.

زبان آموزان برای هر چهار مهارت مورد نیاز زبان ایتالیایی یعنی مهارت Speaking, Writing, Reading, Listening اماده می شوند . دوره اموزش فشرده زبان ایتالیایی در آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در ساعات و روز های متفاوتی برای زبان اموزان صورت می گیرد تا بتوانند بهترین نتیجه را بگیرند. حتی برای کسانی که نمی توانند در کلاس های حضوری شرکت کنند دوره های غیر حضوری ( اینرنت ) برای زبان آموزان برگزار می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.