بیان اسم خود به زبان فرانسه

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به روش هایی برای بیان اسم خود به زبان فرانسه اشاره می کند که برای معرفی کردن خودتان در هر شرایطی می توان استفاده کرد. پس برای این کار با ما همراه باشید.

introducing in french language
introducing in french language

روش های معرفی بیان اسم خود به زبان فرانسه

گام اول: دیالوگ زیر را گوش کنید و آن چه را که می شنوید تکرار کنید

Bonjour, je m’appelle Benjamin

Salut ! Moi c’est Marie. Enchantée

برای دیدن جملات کاربردی زبان فرانسه کلیک کنید.

گام دوم: فهمیدن دیالوگ

Bonjour

احتمالاً از قبل با واژه ی “bonjour” آشنایی دارید. این کلمه رایج ترین روش گفتن “سلام” در  است. می توانید با خیال راحت در تمامی موقعیت ها از آن استفاده کنید. 

Salut

 “Salut” معادل “سلام” در انگلیسی است. این کلمه را می توان برای افراد آشنا و بچه ها به کار برد. اگر مطمئن نیستید، همان“bonjour”  را بگویید.

Je m’appelle Benjamin

به صورت تحت الفظی به معنای ” خودم را بنجامین صدا می زنم” می باشد. این جمله معادل ” اسم من بنجامین است” در انگلیسی است.

مانند “سلام”  می توان در تمامی موقعیت ها از آن استفاده کرد. هرچند که در یک موقعیت رسمی باید نام خانوادگی تان را به آن اضافه کنید.

“M’appelle” اول شخص فعل “s’appeler”   (نامیده شدن) در زمان حال است. در این لحظه نیازی نیست تا صرف های زمان حال را از حفظ بدانید، اما داشتن اطلاعات پایه مفید است.

Moi c’est Marie

تحت الفظی به معنای ” من، ماری است” است. روشی غیر رسمی برای معرفی خود بعد آنکه شخص دیگر هم تازه این کار را کرده است.

در مورد ساختار این جمله نگران نباشید. تمام چیزی که الان نیاز دارید تا بدانید این است که صرف افعال  بسته به ضمیری که به کار می رود، متفاوت است. “Est” معادل “هست” در انگلیسی است.

در موقعیتی غیر رسمی، می توان “je suis”, “je m’appelle”یا “moi c’est”  را نادیده گرفت و تنها اسم تان را بعد از “bonjour” یا “salut” بگویید.

Salut, je m’appelle Benjamin

Salut, Marie

Enchanté(e)

 “Enchanté”، تحت الفظی به معنای “خوشحال شده” می باشد. معادل ” خوشحالم که می بینم‌تان/ از آشنایی با شما خوش وقتم” است. این کلمه را می توان در تمام موقعیت ها به کار برد.

برخلاف انگلیسی،  از جنسیت های مختلفی استفاده می کند (مذکر و مؤنث). صفات، ضمایر و افعال بر اساس جنسیت فاعل تغییر می کنند.

در مورد “enchanté”  ، اگر خانم هستید باید به انتهای کلمه “e” را اضافه کنید تا بشود “enchantée”.

چون جنسیت ها وجه ضروری زبان  هستند، تسلط بر آن ها از ابتدای کار به طرز شگرفی به شما کمک خواهد کرد. پیش از آن که درس بعدی از این دوره ی مکالمه ی ابتدایی  را شروع کنید، این ها را مرور کنید.