نکته نوشتن Introduction در task 2 آیلتس

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد آموزش آیلتس را در این بخش با نکته نوشتن Introduction در task 2 آیلتس انجام می دهیم.

نکته نوشتن Introduction در task 2 آیلتس
نکته نوشتن Introduction در task 2 آیلتس

اما این نکته نوشتن Introduction در task 2 آیلتس چیست

یک مثال از آنچه نباید در هنگام مقدمه‌نویسی تسک ۲ رایتینگ آیلتس انجام دهید

همانطور که احتمالاً می‌دانید در تسک ۲ رایتینگ آیلتس، یک مقاله درباره‌ی موضوعی مشخص با حداقل ۲۵۰ لغت می‌نویسید. آنچه که دوست داریم نشانتان بدهیم آن کاری است که نباید در هنگام مقدمه‌نویسی انجام دهید یعنی اولین پاراگراف از مقاله‌ی‌تان.

اول نگاهی به سؤال تسک ۲ رایتینگ آیلتس در زیر بیندازید و فکر کنید چگونه موضوع را معرفی خواهید کرد.

تسک ۲ رایتینگ آیلتس (گرفته شده از کتاب Cambridge IELTS 8)

Nowadays the way many people interact with each other has changed because of technology.

In what ways has technology affected the types of relationships people make?

Has this become a positive or negative development?

حالا این مقدمه‌ای را که در مقاله‌ی یک داوطلب درباره‌ی موضوع آمده، بخوانید و درباره‌ی اینکه مشکل چیست، فکر کنید.

Nowadays the way many people interact with each other has changed because of technology.

Yes, the technology has changed the people’s interaction in very enhanced manner.

احتمالاً دقت کردید که داوطلب، جمله‌ی اول را بجای اینکه به زبان خود بنویسد از سؤال تسک ۲ رایتینگ آیلتس کپی کرده است. اگر در امتحان رایتینگ آیلتس خود این کار را انجام دهید، ممتحن لغاتی را که در جمله کپی کردید نخواهد شمرد و در نتیجه مقاله‌ی شما لغات کمتری خواهد داشت.

در اینجا صحبتی که ممتحن درباره‌ی رایتینگ داوطلب داشته است، آمده:

«مقدمه‌ی موضوع از خود تسک کپی شده است و از شمارش کلمه کاسته می‌شود. این باعث می‌شود پاسخ با ۲۳۶ لغت، کمتر از حد کافی باشد، لذا داوطلب برای این قضیه نمره از دست می‌دهد.»

برای اینکه بیشتر با نحوه نوشتن این بخش آیلتس و یا نمونه های Introduction های موفق آشنا شوید به مقاله های دیگر سایت موسسه زبان ایران آکسفورد توجه کنید.