تاریخ آزمون آیلتس ۲۰۲۱ IELTS (آکادمیک و جنرال)

تقویم آزمون آیلتس ۲۰۲۱ (۱۴۰۰-۱۳۹۹)

آیلتس در سال ۲۰۲۱ در زمان های متفاوتی در مرکز آزمون های مختلف برگزار می شود. قبل از ثبت نام در آزمون IELTS نکاتی را باید در تاریخ آیلتس توجه داشته باشید. حتما به این نکات توجه کنید تا مشکلی برای ثبت نام شما پیش نیاید.

این نکات را در نظر بگیرید:

  • تاریخ آیلتس ۲۰۲۱ برای IELTS آکادمیک و جنرال متفاوت است. (اگر چه ممکن است در یک روز هر دو آزمون وجود داشته باشند، اما مطمئن شوید نوع آزمونی که می خواهید، در آن روز وجود داشته باشد)
  • در صورتی که قصد کنسل کردن و یا تغییر زمان IELTS را دارید به لینک تغییر تاریخ آیلتس بروید.
  • ممکن است هر شهر به غیر از تهران، زمان های خاصی را داشته باشد. برای انتخاب شهر و مرکز آزمون بر روی لینک ثبت نام آیلتس کلیک کنید.
تاریخ آزمون آیلتس
تاریخ آزمون آیلتس

لیست زمان برگزاری آزمون آیلتس ۲۰۲۱ ( ۱۳۹۹-۱۴۰۰)

تاریخ آیلتس January 2021 (دی و بهمن ۱۳۹۹)

آکادمیکSaturday, 09 January 2021شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹
آکادمیک و جنرالSaturday, 16 January 2021شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹
آکادمیک و جنرالThursday, 21 January 2021پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹
آکادمیکSaturday, 23 January 2021شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹

تاریخ آیلتس ۲۰۲۱ February (بهمن و اسفند ۱۳۹۹)

آکادمیکSaturday, 06 February 2021شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
آکادمیک و جنرالSaturday, 20 February 2021,شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹
فقط آکادمیکThursday, 25 February 2021پنجشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹
آکادمیک و جنرالSaturday, 27 February 2021شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹

تاریخ آیلتس March 2021 (اسفند ۱۳۹۹ – فروردین ۱۴۰۰)

آکادمیک و جنرالThursday, 04 March 2021پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
فقط آکادمیکSaturday, 13 March 2021شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
آکادمیک و جنرالSaturday, 20 March 2021شنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
فقط آکادمیکSaturday, 27 March 2021,شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰

تاریخ آیلتس April 2021 (فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰)

آکادمیک و جنرالSaturday, 10 April 2021شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
فقط آکادمیکSaturday, 17 April 2021شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
فقط آکادمیکSaturday, 24 April 2021شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
آکادمیک و جنرالThursday, 29 April 2021پنجشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

تاریخ آیلتس May 2021 (اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۰)

آکادمیک و جنرالSaturday, 08 May 2021شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
فقط آکادمیکThursday, 20 May 2021پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
آکادمیک و جنرالSaturday, 22 May 2021شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۰
فقط آکادمیکSaturday, 29 May 2021شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۰

تاریخ آیلتس June 2021 (خرداد و تیر ۱۴۰۰)

آکادمیک و جنرالSaturday, 05 June 2021شنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
فقط آکادمیکSaturday, 12 June 2021شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
آکادمیک و جنرالThursday, 17 June 2021پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
فقط آکادمیکSaturday, 19 June 2021شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

تاریخ آیلتس ۲۰۲۱ July (تیر و مرداد ۱۴۰۰)

آکادمیک و جنرالThursday, 01 July 2021پنجشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۰
فقط آکادمیکSaturday, 10 July 2021شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰
آکادمیک و جنرالSaturday, 17 July 2021شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
فقط آکادمیکSaturday, 24 July 2021شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰

تاریخ آیلتس August 2021 (مرداد و شهریور ۱۴۰۰)

آکادمیک و جنرالSaturday, 07 August 2021شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۰
فقط آکادمیکThursday, 12 August 2021پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۰
فقط آکادمیکSaturday, 21 August 2021شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۰
آکادمیک و جنرالSaturday, 28 August 2021شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۰

تاریخ آیلتس September 2021 (شهریور و مهر ۱۴۰۰)

فقط آکادمیکSaturday, 04 September 2021شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۰
آکادمیک و جنرالSaturday, 11 September 2021شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
آکادمیک و جنرالThursday, 16 September 2021پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
فقط آکادمیکSaturday, 25 September 2021شنبه ۳ مهر ۱۴۰۰

تاریخ آیلتس October 2021 (مهر و آبان ۱۴۰۰)

آکادمیک و جنرالSaturday, 09 October 2021شنبه ۱۷ مهر
آکادمیک و جنرالThursday, 14 October 2021پنجشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰
فقط آکادمیکSaturday, 23 October 2021شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
فقط آکادمیکSaturday, 30 October 2021شنبه ۸ آبان ۱۴۰۰

تاریخ آیلتس November 2021 (آبان و آذر ۱۴۰۰)

آکادمیک و جنرالSaturday, 06 November 2021شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰
فقط آکادمیکThursday, 11 November 2021پنجشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۰
فقط آکادمیکSaturday, 20 November 2021شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰
آکادمیک و جنرالSaturday, 27 November 2021شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰

تاریخ آیلتس December 2021 (آذر و دی ۱۴۰۰)

جنرال و آکادمیکThursday, 02 December 2021پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
فقط آکادمیکSaturday, 04 December 2021شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
جنرال و آکادمیکSaturday, 11 December 2021شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۰
فقط آکادمیکSaturday, 18 December 2021شنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۰

قبل از ثبت نام در IELTS باید زمان ها و اطلاعات لازم را تهیه کنید. برای آموزش تصویری نحوه ثبت نام IELTS را ببنید.


ویدیو تاریخ های آیلتس سال ۲۰۲۱

تاریخ آزمون آیلتس سال ۲۰۲۱

زمان برگزاری IELTS در مراکز مختلف در ایران

تمامی مراکز آزمون IELTS در ایران در این زمان های بالا ملزم به برگزاری آزمون هستند. بدیهی است آموزشگاه زبان ایران آکسفورد هیچ گونه دخل و تصرفی در این زمان ها ندارد.

زمان برگزاری IELTS در مرکز ایرسافام

مرکز آزمون IELTS ایرسافام در سال ۲۰۲۱ دقیقا در زمان های ذکر شده در بالا آزمون برگزار خواهد کرد.

زمان برگزاری IELTS در مرکز دانشگاه آزاد

مرکز آزمون دانشگاه آزاد متاسفانه در وب سایت خود زمان های به روز ارائه نمی دهد. در صورت ارائه سریعا در همین مطلب به شما اطلاع رسانی می شود.

زمان برگزاری IELTS در مرکز آیلتس تهران

مرکز آیلتس تهران تقریبا در تمامی زمان های ارائه شده در بالا امتحان IELTS را برگزار می کند. البته مرکز های Offsite آیلتس تهران نیز به همین صورت در همین زمان ها آزمون را برگزار می کنند. مرکز های زیر همه از سنترهای offsite آیلتس تهران می باشند.

  • موسسه پارسیان
  • موسسه IELTS پروشات
  • موسسه آموزش عالی دانش پژوهان اصفهان

زمان برگزاری IELTS مرکز عصر دین و دانش

موسسه عصر دین و دانش همانند تمامی مراکز offsite خود در زمان های مشخص ارائه شده توسط IDP آزمون IELTS را برگزار می کند. تقریبا هر کدام از این زمان ها دو مرتبه این امتحان را برگزر می کنند و یکی از فعال ترین مرکز های IELTS ایران مرکز عصر دین و دانش و Offsite های آن می باشند. مراکز Offsite عصر دین و دانش در زیر آورده شده اند.

  • موسسه فرهنگی مهر آریا دانش
  • موسسه آموزشی علوم و فنون پاراکس

به دلیل بالا رفتن هزینه IELTS ، حتما قبل از ثبت نام مطلب آموزش تضمینی آیلتس را بخوانید

سوالات پرکاربرد در مورد زمان برگزاری IELTS

آیلتس در چه تاریخ هایی برگزار می شود؟

آزمون آیلتس معمولا ۴۸ بار در سال برگزار می شود. به صورت متوسط در هر ماه ۴ تاریخ برگزاری IELTS وجود دارد.

چگونه باید تاریخ آیلتس را تغییر دهیم؟

برای این کار باید به پروفایل ثبت نام خود در مرکز آیلتس بروید و فرم Refund یا Test Date Transfer را پر کنید. پس از انتخاب تاریخ جدید می توانید از زمان ثبت نام ایلتس خود پرینت بگیرید.