تبریک صعود تیم ملی ایران به جام جهانی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد

تبریک صعود تیم ملی ایران به جام جهانی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد صعود تیم ملی ایران را به جام جهانی فوتبال برزیل را به تمامی زبان آموزان عزیز تبریک می گوید.