جمع اسامی بی قاعده در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این مطلب به جمع اسامی بی قاعده در زبان انگلیسی و دیدن مثال های زیادی در این باره می پردازیم. پس با ما همراه باشید تا بدانید چطور باید برخی از اسم ها را که استثنا هستند جمع ببندیم.

جمع اسامی بی قاعده در زبان انگلیسی
جمع اسامی بی قاعده در زبان انگلیسی

به جمع اسامی بی قاعده در زبان انگلیسی توجه کنید:

اغلب اسامی در زبان انگلیسی با افزودن یک “s” یا “es” به انتهای لغت، جمع می شوند. برای مثال، book (کتاب)، apple (سیب)، house (خانه)، table (میز)، door (در)، cat (گربه)، bush (بوته)، boss (رئیس) فقط تعدادی از میلیون ها لغاتی هستند که با افزودن ساده ی یک “s” یا “es” به جمع تبدیل می شوند (books, apples, houses, tables, doors, cats, bushes, bosses). با این حال، اسامی به خصوصی جمع های بی قاعده ای دارند که در این روش استاندارد عمل نمی کنند، و اگرچه بیش تر جمع های بی قاعده الگویی را دنبال می کنند، همیشه استثنائاتی هم وجود دارد که باید حواستان به آن ها باشد.

جمع های بی قاعده

لغات مخصوصی قوانین بالا را برای جمع های بی قاعده دنبال نمی کنند. تعدادی از انواع رایج جمع های بی قاعده وجود دارند، و تعدادی لغات اصلاً هیچ حالت جمعی ندارند.

در حالی که حفظ جمع های بی قاعده ی رایج مفید است، برای خیلی از لغات شما فقط باید موقع صحبت و شنیدن انگلیسی بدانید و متوجه شوید که این یک جمع بی قاعده است.

اسامی غیر قابل شمارش

اسامی غیر قابل شمارش، که اسامی جمعی هم نامیده می شوند، حالت جمع ندارند چون این طور فرض می شود که آن ها جمع هستند. بیش تر اسامی انتزاعی اسامی غیر قابل شمارش هستند. بعضی از مثال ها در ادامه آورده شده اند:

  • Hair
  • Grass
  • Mud
  • Dress (موقعی که به سبک لباس رجوع شود، نه موقعی که به آیتم لباسی اشاره کند که در کمد لباستان آویزان است)

اگر شما درباره ی تنوعات یا انواع مختلف این جمع های بی قاعده صحبت می کنید، نمی توانید با افزودن یک “s” یا “es” به انتها آن ها را به جمع تبدیل کنید. به جای آن، شما باید با افزودن یک عبارت توصیفی آن ها را به جمع تبدیل کنید. برای مثال:

  • There are many different styles of hair
  • There are several varieties of grass

اسامی غیر قابل تغییر

بقیه ی اسامی مخصوص، حالت جمعشان با حالت مفرد خود مشابه است. تعداد زیادی از اسامی حیوانات این قانون را دنبال می کنند. برای مثال:

  • Deer is “deer” whether singular or plural
  • Elk is “elk” whether singular or plural.

برای شرکت در کلاس های آموزش زبان انگلیسی با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.