آیا لکنت نمره زبان آزمون تافل را کم می کند

آموزشگاه زبان یاران آکسفورد می خواهد بررسی کند که آیا لکنت نمره زبان آزمون تافل را کم می کند یا نه؟ پس با ما باشید.

آیا لکنت نمره زبان آزمون تافل را کم می کند
آیا لکنت نمره زبان آزمون تافل را کم می کند

اما آیا لکنت نمره زبان آزمون تافل را کم می کند

لکنت زبان( در زبان انگلیسی انگلستان stammering) میتواند یک مشکل جدی بر سر راه برقراری ارتباطات شما باشد و به علت اینکه تافل یک امتحان ارتباطی است میتواند مشکل ساز باشد و به نمره شما لطمه وارد کند. اما برای اینکه متوجه شوید که ایا لکنت زبان میتواند بر شما تاثیر بگذارد ، باید انواع لکنت را در نظر بگیریم.

ایا تشخیص دکتر است؟

اگر تشخیص دکتر برای شما اختلالات ارتباطی باشد، به شما وقت اضافه برای قسمت مصاحبه امتحان تافل داده خواهد شد. این مساله بشدت به نشانه های شما بستگی دارد. و تنها  برای افرادی با مشکلات شدید ارتباطی حتی در زبان مادری خود  نه تنها انگلیسی، امکان پذیر است. اما اگر شما بشدت در حین صحبت به زبان خود، لکنت داشته باشید ، دکتر باید  فرم های مورد نیاز ES   را پر کند و شما وقت اضافی برای امتحان خواهید داشت. در این صورت لکنت به نمره شما لطمه ای نمیزند.

فقط مردد هستید؟

اگر لکنت شما تنها مواقعی رخ میدهد که انگلیسی صحبت میکنید در این صورت به طور قطع به شما زمان اضافی داده نخواهد شد.

مهمترآنکه، این مساله نشانه چیز دیگری است. اکر شما نیاز دارید که مکث کنید تا فکر کنید که از چه کلمه ای برای جمله بندی تان استفاده کنید، شما احتمالا تنها نیاز به تمرین بیشتر در مکالمه دارید.

این شکل از مکث و لکنت  تنها به علت عدم اطمینان است و میتواند به نمره مکالمه شما لطمه بزند.

آیا به ارتباط لطمه میزند؟

اکثر افرادی که در امتحان شرکت میکنند ،کمی لکنت دارند. نمیخواهم این مطلب را بیان کنم که تمامی لکنت ها باعث کسری نمره میشوند. بعضی تکرار کلمات یا اصوات عادی است.  مساله اصلی ارتباط است. اگر یک کلمه را دو یا سه بار تکرار کنید ، شنونده همچنان کاملا متوجه صحبت شما میشود. اگر شما هر کلمه  ای را دو یا سه بار تکرار کنید، آنها دیگر متوجه حرف شما نمیشنوند. اگر شما یک جمله را سه بار به سه طریق مختلف شروع کنید، شنونده متوجه نخواهد شد.