آزمون ISAT

آزمون ISAT
International Student Admissions Test که به اختصار آزمون ISAT نامیده می شود یک امتحان سه ساعته می باشد که توسط شورای تحقیقات تحصیلی استرالیا Australian Council for Educational Research ( ACER )برای سنجش توانایی دانشجویانی است که قصد مهاجرت به استرالیا را دارند و در برخی از دانشگاه های استرالیا مورد استفاده قرار می گیرد. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد بهترین آموزشگاه زبان برای آموزش ISAT در این بخش منابع آزمون ISAT و هم چنین دوره های آمادگی آزمون ISAT را بیان می کند.

آزمون ISAT
آزمون ISAT

آزمون ISAT یک آزمون Computer Based می باشد که توسط شرکت Prometric برگزار می شود. این آزمون فقط زبان انگلیسی شما را نمی سنجد بلکه همانند آزمون GRE توانایی استدلال شما ، توانایی قضاوت شما و همچنین تصمیم گیری منطقی را می آزماید. آزمون ISAT برای یک موضوع خاص تمرکز ندارد و بهترین راه آمادگی شما فکرکردن منتقدانه و خواندن مطالب علمی زیاد می باشد.
منابع زیادی برای آزمون ISAT وجود ندارد و حتی در سایت ISAT هم منبع خاصی وجود ندارد ولی آموزشگاه زبان ایران آکسفورد نه تنها آزمون آزمایشی ISAT را برای زبان آموزان به رایگان ارائه می دهد بلکه جزوات مربوط به ISAT را نیز برای زبان آموزان خود ارائه می دهد و آموزش تضمینی آزمون ISAT را نیز در برنامه خود خواهد داشت.
البته استراتژی هایی نیز برای آزمون ISAT وجود دارد مثل این مسئله که نباید زیاد بر روی یک سوال فکر کنید و باید در عرض حدود ۹۰ دقیقه ۵۰ سوال را جواب دهید. بر روی فرمول ها کار کنید. یا با استفاده از حذف گزینه های غلط به گزینه های درست برسید. در هنگام آزمون می توانید کلیک بر روی review سوالاتی را که بعدا دوست دارید به آنها برگردید را نیز متمایز کنید.
آزمون ISAT نمره منفی ندارد. پس برای موفقیت در این امتحان به تجربه آموزشگاه زبان ایران آکسفورد اعتماد کنید و بهترین ها را امتحان کنید.