ضمایر در زبان ایتالیایی

ضمایر در زبان ایتالیایی
در زبان ایتالیایی مدرن ( که کمی با ایتالیایی گذشته تفاوت دارد ) بحث ضمیر ها کمی ساده تر شده است. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در دوره های آموزشی زبان ایتالیایی خود سعی می کند در مکالمه و با تکرار و به دور از قواعد دست و پا گیر ضمایر در زبان ایتالیایی را آموزش دهند. در این بخش اما قالب کلی این بخش گرامری زبان ایتالیایی را نشان می دهیم که برای استفاده از آن به خود شک راه ندهید.

ضمایر در زبان ایتالیایی
ضمایر در زبان ایتالیایی

He, She, They در زبان ایتالیایی با Lui, Lei, Loro بیان می شوند. ( Egli, Ella, Essi , Esse بیشتر در نوشتار استفاده می شوند). باید به یاد داشته باشید که ضمیر Tu و جمع آن Voi که به معنی تو You هستند برای افراد خانواده ، بچه ها ، دوستان نزدیک و حیوانات استفاده می شود. در بقیه موارد از Lei و جمع آن LORO برای اطلاق ” تو ” You رسمی تر استفاده می شود. در زیر به ضمایر در زبان ایتالیایی دقت کنید:
Io به معنی من
Tu ” تو ” مفرد – عامیانه غیر رسمی
Lui ” او ” مذکر
Lei ( او مونث )
Lei ( تو مفرد رسمی )
اما ضمایر جمع هم به این شکل هستند:
Noi ( ما )
Voi ( شما غیررسمی )
Loro ( آنها )
Loro ( شما رسمی )
همانند زبان فارسی از آنجا که افعال زبان ایتالیایی دارای شناسه هستند معمولا ضمایر مورد استفاده قرار نمی گیرند اما در سه حالت مورد استفاده قرار می گیرند:
برای توضیحات بیشتر و شفاف سازی
در زمانی که از کلمه Anche ( also ) استفاده می شود.
زمانی که نیاز به تاکید بیشتر وجود دارد.
ضمایر در زبان ایتالیایی البته شامل موارد دیگری همانند ضمایر ملکی و… نیز می شود که در آینده آنها را نیز توضیح می دهیم. برای شرکت در کلاس های آموزش زبان ایتالیایی آموزشگاه زبان ایران آکسفورد با شماره های ۸۸۹۳۴۴۷۵ و ۸۸۸۹۱۶۶۹ موسسه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.