تلفظ زبان ایتالیایی

تلفظ زبان ایتالیایی
شاید شما هم صدای خواننده های اپرا را می خوانید و صدای آنها را عاشقانه دنبال می کنید و دوست داشته باشید به تلفظ زبان ایتالیایی آشنا شوید. در این نوشته کوتاه آموزشگاه زبان ایران آکسفورد سعی می کند قدم به قدم قوانین تلفظ زبان ایتالیایی را به شما نشان دهد.

تلفظ زبان ایتالیایی
تلفظ زبان ایتالیایی

در تلفظ زبان ایتالیایی معمولا استرس بر روی بخش یا Syllable یکی قبل از آخر ( یکی مانده به آخر ) کلمه می باشد.
حروف صدادار در زبان ایتالیایی به صورت کاملا شفاف و صریح بیان می شود و هیچ وقت خورده و یا جویده جویده بیان نمی شوند.
خوشبختانه زبان ایتالیایی زبانی Phonetic است یعنی همانی را که می نویسیم می خوانیم.
در تلفظ زبان ایتالیایی حروف B,F,M,N,V همانند زبان انگلیسی است.
حرف C قبل از حرف های a,o,u صدای K می دهد و قبل از e,i صدایی شبیه CH یا چ می دهد.
حرف G قبل از a,o,u صدای شبیه به گ و قبل از e,i صدایی شبیه ج می دهد.
حرف Gn صدای شبیه به حروف ny در کلمه canyon می دهد.
حرف r با صدای انگلیسی خود متفاوت است. معمولا قوی تر و با هیجان بیشتری بیان می شود.
S در ابتدای کلمات قبل از حروف صدادار c,f,p,q,s,t همانند صدای s در کلمه sun می باشد.
S قبل از حروف بی صدا b,d,g,l,m,n,r,v شبیه صدای “ز” را می دهد.
در تلفظ زبان ایتالیایی همه حروف بی صدا به جز H خاصیت دو برابر شدن دارد که به le consonanti doppie معروف است . در صورت تکرار یک حرف در یک کلمه آن حرف با شدت بیشتری تلفظ می شود. به عنوان مثال به کلمات زیر توجه کنید:
Babbo
Fetta
Evviva
Bistecca
اکثر کلمات در زبان ایتالیایی با یک حرف صدادار تمام می شوند.
آموزشگاه زبان ایران آکسفورد سعی کرده در این بخش قواعد کلی تلف ایتالیایظ زبانی را ارائه دهد. برای شرکت در دوره های آموزش زبان ایتالیایی با شماره های تلفن موسسه ایران آکسفورد تماس بگیرید.